"near to" in het Nederlands

EN

"near to" - vertaling Nederlands

EN near to
volume_up
{bijwoord}

near to (ook: about, behind, nearby, through)
volume_up
aan {bw.}
This study should be made available to Parliament in the near future.
Dit onderzoek dient op korte termijn ter beschikking gesteld te worden aan het Parlement.
I would also like to remind everyone that the Union will be growing in the near future.
Ik wil er ook aan herinneren dat de Unie in de nabije toekomst zal groeien.
For this reason, many areas of inland water near the coast need revitalising.
Daarom moeten veel watergebieden aan de kust worden gezuiverd.
near to (ook: nearby, near)
volume_up
bij {bw.}
Another advantage is that the energy is utilized near the place of origin.
Positief is ook dat de energie dicht bij de plaats van ontstaan wordt gebruikt.
And she was flown to a high-security prison near Su Chou, eastern China.
Ze ging naar 'n strengbewaakte gevangenis bij Chüanchow, oostelijk China.
Baseline levels are near zero, without some stimulus to cause its release.
De baseline ligt dicht bij nul, zonder stimulus om een vrijgave te veroorzaken.
near to (ook: nearby, near)
One of them is right near Boston, called Tewksbury Hospital.
Eén ervan ligt naast Boston, het Tewksbury Hospital.
They have also said, in addition to what he said, that 70 % of the world's fish are being harvested near or beyond what is sustainable.
Zij hebben, naast wat hij al opmerkte, ook berekend dat bij 70 % van de bestanden in de wereld de exploitatie de kritische grens van wat verantwoord is, dicht was genaderd of al had overschreden..
near to (ook: close, close by, close to, nearby)
It happens near, in and near, the organism's body.
Het gebeurt dichtbij en in het lichaam van het organisme.
Essentially, there are all sorts of restaurants in Oakland, near where I live.
Er zijn veel soorten restaurants in Oakland, dichtbij waar ik woon.
At present there are 600 ports near industrial centres.
Momenteel zijn er 600 havens die dichtbij industriecentra liggen.
near to (ook: close, close to, nearby, near)
This is in the Mandara mountains, near the Nigerian border in Cameroon, Mokoulek.
Dit zijn de Mandarabergen, nabij de grens met Nigeria in Kameroen, Mokoulek.
Kiwis are, and so are these hawks trapped near Antarctica.
Dat is zo voor kiwi's, en voor deze haviken, die nabij Antarctica in de val zitten.
The enemy forces withdrew toward this mountain... near the Cambodian border.
De vijandelijke troepen hebben zich teruggetrokken naar deze berg...... nabij de Cambodjaanse grens.

Vergelijkbare vertalingen voor "near to" in Nederlands

near bijwoord
near voorzetsel
to near werkwoord
to voorzetsel

Voorbeeldzinnen voor "near to" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHowever, there are no signs that this is likely to be achieved in the near future.
Het ziet er niet naar uit dat dit in de nabije toekomst kan worden gerealiseerd.
EnglishHe can look forward to further progress in this respect in the near future.
Hij kan in de nabije toekomst nieuwe ontwikkelingen op dit gebied tegemoet zien.
EnglishIn my opinion, we must in the near future concentrate vigorously on two points.
Ik meen dat wij ons in de onmiddellijke toekomst op twee punten moeten concentreren.
EnglishWe thus hope that agreement with the Council will be reached in the near future.
Wij hopen dus dat er heel snel overeenstemming met de Raad wordt bereikt.
EnglishAs far as Kohll-Decker is concerned, it applies to all people who live near the border.
Wat Kohll-Decker betreft, dit geldt voor alle mensen die vlakbij de grens wonen.
EnglishWhat does the Commission intend to do in the near future to change this situation?
Wat denkt de Commissie binnenkort te doen om verandering te brengen in deze situatie?
EnglishThe House is well aware that we are nowhere near attaining that objective.
Het Parlement zal begrijpen dat we die doelstelling nog lang niet bereikt hebben.
EnglishWe are somewhere near to getting an agreement on that through Mrs Haug's report.
Dankzij het verslag van mevrouw Haug ligt overeenstemming daarover nu binnen handbereik.
EnglishThis case will be dealt with at a Commission meeting in the near future.
Deze kwestie zal binnenkort worden behandeld op een bijeenkomst van de Commissie.
English'Do n't walk near blocks of flats or something might fall on your head!
" Niet langs de huizen lopen, er zou een bloempot op je hoofd kunnen vallen! "
EnglishThe Lebanese conflict is taking place near us, practically on our doorstep.
Het conflict in Libanon vindt als het ware voor onze deur plaats; het is niet veraf.
EnglishThere has been an accident at a depot storing oil products near London.
Ten noorden van Londen is een enorme brand uitgebroken in een olie-opslagplaats.
EnglishThis is an area that I would like to see developed further in the near future.
Ik hoop dat er zich op dit gebied spoedig ontwikkelingen zullen voordoen.
EnglishHowever, there are number of obstacles in our path which we near to clear out of the way.
De weg is echter bezaaid met hindernissen, en die moeten wij uit de weg ruimen.
EnglishWe are expecting the Convention to look at the issue in the near future.
We verwachten dat de Conventie in de nabije toekomst naar deze kwestie zal kijken.
EnglishI hope that we can produce practical proposals within the very near future.
Ik hoop dat we in de naaste toekomst met concrete voorstellen kunnen komen.
EnglishThey are rightly worried when a school is situated near a crossroads with heavy traffic.
Zij maken zich terecht zorgen als een school vlakbij een druk kruispunt staat.
EnglishI hope to publish in the very near future a communication on this very subject.
Ik hoop in de nabije toekomst met een mededeling van de Commissie dienaangaande te komen.
EnglishMany of you know that he was deaf, or near profoundly deaf, when he wrote that.
Velen weten dat hij doof was, of bijna stokdoof, toen hij dat schreef.
EnglishHence our desire to conclude the process of adoption in the near future.
Vandaar dat wij deze verordening graag in de nabije toekomst aangenomen willen zien.