"to mourn" in het Nederlands

EN

"to mourn" - vertaling Nederlands

EN to mourn
volume_up
[mourned|mourned] {werkwoord}

to mourn
I will not mourn the dead with murder nor suicide.
Ik zal niet om de doden rouwen met moord of zelfmoord.
We can only approve or reject it, and celebrate or mourn that choice accordingly.
Iedereen kan nog slechts instemmen of afwijzen, en die keuze begeleiden met feesten of rouwen.
We mourn each one or we mean nothing at all.
We rouwen om elk van hen of we betekenen helemaal niets.
There are already one and a half million dead to mourn in the country.
Er zijn in dit land al meer dan anderhalf miljoen doden te betreuren.
Are we going to wait until all of the populations have been exterminated before we mourn for them?
Moeten bevolkingsgroepen eerst uitgeroeid zijn voordat we ze betreuren?
Some Member State governments have even declared a state of emergency in various regions, and there have already been victims to mourn.
De regeringen van een aantal lidstaten hebben zelfs voor verschillende regio's de noodtoestand moeten afkondigen en er zijn reeds dodelijke slachtoffers te betreuren.
Now all we can do is mourn his death and express our condolences to his family.
Het enige wat ons nu overblijft is treuren om zijn dood en eensgezind ons medeleven betonen aan zijn familie.
I would ask that since we mourn other deaths here, could we not do the same for those whom we never knew, and especially those who were murdered for political, specifically racist, reasons?
Ook bij ons vallen er dus doden en ik vind derhalve dat wij ook moeten treuren om de mensen die ons onbekend zijn en die om politieke en vooral racistische redenen werden vermoord.

Voorbeeldzinnen voor "to mourn" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishDid we need to mourn 121 people at the heart of Europe in order to realise?
Moeten er eerst in het hart van Europa 121 doden vallen voordat wij in het geweer komen?
EnglishNo consideration has yet been given to those families who have already had deaths to mourn.
Nog niet in het vizier zijn de gezinnen waar reeds doden te beklagen zijn.
EnglishThe Iraqi people will doubtless not mourn the loss of their dictator.
Ongetwijfeld zal de Iraakse bevolking om die dictator geen traan laten.
EnglishDo we need to mourn even more victims before we wake up and accept our responsibilities?
Moeten er soms nog meer slachtoffers vallen voordat wij wakker worden en onze verantwoordelijkheid nemen?
Englishthat you mourn for ♫
EnglishNo-one will mourn the final shipwreck of a text that went from concession to surrender, ending up as little more than the shadow of a common policy.
Niemand zal een traan laten om een tekst die ten gevolge van de vele concessies en weglatingen uiteindelijk niet meer dan de schaduw was van een gemeenschappelijk beleid.