"month" in het Nederlands

EN

"month" - vertaling Nederlands

NL

EN month
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

month
This month, it is the port services directive and, next month, it will be the ‘ Bolkestein’ Directive.
Deze maand de havenrichtlijn, volgende maand de " Bolkestein"-richtlijn...
Larger packs at the beginning of the month, smaller packaging at the end of the month.
Grotere pakken aan het begin van de maand, kleinere pakken aan het eind van de maand.
This information will be published at least once a month.
Dergelijke informatie wordt ten minste eenmaal per maand openbaar gemaakt.

Synoniemen (Engels) voor "month":

month

Voorbeeldzinnen voor "month" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe global plan will cover a four-month period until the end of February 1997.
Het globale plan beslaat een periode van vier maanden tot eind februari 1997.
EnglishSo the question is: what's happening during this critical two-month period?
De vraag is dus: wat gebeurt er gedurende deze cruciale periode van twee maanden?
EnglishIf there is one negative side to this six-month term, it is the Austrian question.
De kritische kanttekening bij deze periode is echter de kwestie Oostenrijk.
EnglishWe aim to conclude the first reading of the proposal during the current six-month term.
Wij streven ernaar de eerste lezing van het voorstel dit halfjaar af te ronden.
EnglishThe second agreement with Croatia was initialled in Brussels last month.
Vorige week maandag is in Brussel met Kroatië de tweede overeenkomst geparafeerd.
EnglishIn the month of April alone we have taken 50 000 tonnes of beef off the market.
Alleen in april al hebben we 50.000 ton rundvlees uit de markt genomen.
EnglishThis month, on 8 October, Lithuania will be holding parliamentary elections.
Op 8 oktober aanstaande vinden in Litouwen parlementsverkiezingen plaats.
EnglishThe reason is because in the first month of a baby's life, its only job is to grow.
De reden is dat een baby in zijn eerste levensmaand alleen moet groeien.
EnglishAfter a three-month leave of absence, you will return at your old grade.
Na drie maanden afwezig te zijn geweest, ga je weer terug naar je oude baan.
EnglishBut what we can see is, by month six, the tumor has responded and it's begun to melt away.
Na zes maanden kunnen we zien dat de tumor erop reageerde en begon weg te smelten.
EnglishThe fifteen month deadline could in reality be extended to sixteen or seventeen months.
Deze termijn van 15 maanden kan in werkelijkheid 16 of 17 maanden bedragen.
EnglishThat is a picture which fits in quite well with Sweden's six-month presidency of the EU.
Dat is een beeld dat zeer goed overeenkomt met het Zweedse voorzitterschap van de EU.
EnglishYou will see stuff in the next month that will be just as important as this stuff.
In de komende maanden kunnen we even belangrijke dingen verwachten.
EnglishWe are going to spend a month or two on technical issues in Geneva.
Gedurende één of twee maanden krijgen we in Genève te maken met een technische fase.
EnglishWitness, for example, the outrage committed in Cintegabelle on the 2nd of this month.
Zo is daar bijvoorbeeld het optreden van 2 juli ll. in Cintegabelle.
EnglishAs it is a sensitive issue, we could not postpone it until the month of April.
Aangezien het hier een delicate kwestie betreft, konden we de zitting niet uitstellen tot april.
EnglishThe conclusions drawn, as a result of this project, will be ready this month.
De conclusies van dat project komen nog in februari beschikbaar.
EnglishThe Commission launched its consultation last month for the same reason.
We hebben nu dus een gelegenheid om de coördinatie van het economisch beleid te verbeteren.
EnglishIndeed we saw their deadly effects this summer during the month of August.
Overigens hebben we afgelopen zomer zelf de dodelijke uitwerking van deze gassen kunnen zien.
EnglishA four-month old Laysan Albatross chick died with this in its stomach.
Een vier maanden oud Laysan Albatrosjong stierf met dit in zijn maag.