"molecule" in het Nederlands

EN

"molecule" - vertaling Nederlands

NL

"molecuul" - vertaling Engels

EN

molecule {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. biologie
molecule
And as we treated these cells with this molecule, we observed something really striking.
Toen we deze cellen behandelden met dit molecuul, merkten we iets bijzonders op.
So they're all using this molecule for interspecies communication.
Dus ze gebruiken dit molecuul allemaal voor boodschappen tussen soorten.
It's a small organic molecule. ~~~ You've probably never heard of it.
Dit is een klein organisch molecuul, waarschijnlijk heeft u er nog nooit van gehoord.
NL

molecuul {het}

volume_up
1. biologie
molecuul
Toen we deze cellen behandelden met dit molecuul, merkten we iets bijzonders op.
And as we treated these cells with this molecule, we observed something really striking.
Dus ze gebruiken dit molecuul allemaal voor boodschappen tussen soorten.
So they're all using this molecule for interspecies communication.
Dit is een klein organisch molecuul, waarschijnlijk heeft u er nog nooit van gehoord.
It's a small organic molecule. ~~~ You've probably never heard of it.

Voorbeeldzinnen voor "molecule" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey all have a species-specific system -- they have a molecule that says "me."
Ze hebben allemaal een soorteigen manier -- ze hebben een molecuul dat "ik" zegt.
EnglishSo when those two are together, the molecule is neutral and nothing gets stuck down.
Als die twee samen zijn, is het molecuul neutraal en blijft het nergens plakken.
EnglishAnd so when you're copying this DNA molecule to pass it on, it's a pretty tough job.
Het is dus een lastige taak om een DNA-molecule te kopiëren om het door te geven.
EnglishAnd as we treated these cells with this molecule, we observed something really striking.
Toen we deze cellen behandelden met dit molecuul, merkten we iets bijzonders op.
EnglishThe left-hand part of the molecule is identical in every single species of bacteria.
De linkerkant van het molecuul is hetzelfde bij alle verschillende soorten bacteriën.
EnglishWe thought we'd just send it to people and see how the molecule behaves.
We dachten: laten we het naar mensen sturen en kijken hoe de moleculen zich gedragen.
EnglishAnd DNA, of course, is the beautiful molecule that contains that information.
DNA, natuurlijk, is dat prachtige molecuul dat die informatie bevat.
EnglishBut the right-hand part of the molecule is a little bit different in every single species.
Maar de rechterkant van het molecuul is ietwat verschillend in elke soort.
EnglishBut at the time, that was the largest molecule of a defined structure that had been made.
Maar toen was het de grootste molecuul van een bepaalde structuur die ooit gemaakt was.
EnglishSo oxytocin is a simple and ancient molecule found only in mammals.
Oxytocine is een simpele en oude molecule die alleen bij zoogdieren voorkomt.
EnglishIt's a small organic molecule. ~~~ You've probably never heard of it.
Dit is een klein organisch molecuul, waarschijnlijk heeft u er nog nooit van gehoord.
EnglishAnd the attraction, the forces, between the molecule and the protein cause the motion.
De aantrekkingskracht, de krachten tussen de molecule en de proteïne zorgen voor de beweging.
EnglishSo oxytocin is the trust molecule, but is it the moral molecule?
Dus oxytocine is de vertrouwensmolecule, maar is het ook de morele molecule?
EnglishIt's such a large molecule we can see it with a light microscope.
Het is zo'n groot molecuul dat we het met een lichtmicroscoop kunnen zien.
EnglishSo they're all using this molecule for interspecies communication.
Dus ze gebruiken dit molecuul allemaal voor boodschappen tussen soorten.
EnglishIn this one I'm just using the interspecies molecule, but the logic is exactly the same.
Hier gebruik ik alleen het molecuul voor tussen de soorten, maar de redenering is precies hetzelfde.
EnglishWe do all of this to understand the chemistry of one molecule.
We doen dit allemaal om de chemie achter één enkel molecuul te vinden.
EnglishEach molecule fits into its partner receptor and no other.
Elke molecuul past in de bijbehorende receptor, en niet in een andere.
EnglishAnd yet, looking at them, you would see a machine and a molecule.
En toch, als je ze bekijkt, zie je een machine en een molecule.
EnglishAnd I was saying, you don't know this molecule really well, but your body knows it extremely well.
En ik zei, jij kent dit molecuul niet heel goed. ~~~ Maar je lichaam kent het buitengewoon goed.

Synoniemen (Engels) voor "molecule":

molecule
gram molecule
English