"to march on" in het Nederlands

EN

"to march on" - vertaling Nederlands

EN to march on
volume_up
{werkwoord}

to march on (ook: to advance)
to march on (ook: to advance)
They are singing 'Let us march, let us march ', while jumping up and down on the spot.
Ze zingen: ' Laten we opmarcheren!?, maar blijven op de plaats trappelen.

Vergelijkbare vertalingen voor "to march on" in Nederlands

March zelfstandig naamwoord
march zelfstandig naamwoord
to march werkwoord
on bijwoord
on voorzetsel
ON
Dutch

Voorbeeldzinnen voor "to march on" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishPreparation for the extraordinary European Council in Berlin on 24-25 March 1999
Voorbereiding van de buitengewone Europese Raadvan 24/25 maart 1999 te Berlijn
EnglishAn appeal has been lodged by the defendant and will be heard on 18 March 2002.
De beklaagde heeft beroep aangetekend, dat op 18 maart 2002 zal worden behandeld.
EnglishThe report also includes statistics about complaints up to the end of March.
Verder zijn enkele gegevens opgenomen over de eerste drie maanden van dit jaar.
EnglishSo, equipped with new and smart energies, let us go on the march into the future!
Laten we met nieuwe slimme energiebronnen op weg gaan en de toekomst tegemoet treden!
EnglishThe common website that the Commission is running went live back in early March.
De gemeenschappelijke website, waarvoor de Commissie instaat, werd begin maart geopend.
EnglishAnd in March 1995, President Karimov was re-elected for a period of five years.
In maart 1995 werd president Karimov herkozen voor een periode van 5 jaar.
EnglishIn a few days, on 29 March, the people of Ukraine go to the polls once again.
Over enkele dagen, op 29 maart, kunnen de burgers van Oekraïne opnieuw gaan stemmen.
EnglishIn its report of 25 March 1998, the Commission was forced to recognize this.
In haar verslag van 25 maart 1998 heeft de Commissie dit ook moeten toegeven.
EnglishA lot of issues have blown up since the discharge was postponed in March.
Intussen is er na dit uitstel van die kwijting in maart erg veel stof opgewaaid.
EnglishIt produced a proposal for a directive, which it submitted to Parliament in March 1995.
Zij heeft een ontwerp-richtlijn voorbereid die ons in maart 1995 is voorgelegd.
EnglishThe Global Ministerial Environment Forum will meet again in Korea in March 2004.
Het Global Ministerial Environment Forum zal in maart 2004 opnieuw bijeenkomen in Korea.
EnglishWe wait to see how the Nigerian Government will act after the appeal on 25 March.
Wij wachten na het beroep op 25 maart aanstaande af hoe de Nigeriaanse regering handelt.
EnglishIn addition, 20, 000 calves have been slaughtered since 29 March, 4, 000 a week.
Bovendien zijn sinds 29 maart 20.000 kalveren geslacht, 4.000 per week.
EnglishIt sent a warning apparently back in December, but we are now in March.
Kennelijk heeft zij in december een waarschuwing gestuurd, maar het is nu maart.
EnglishI hope we shall get a decision on the Agenda 2000 agreement in March 1999.
Ik hoop dat een beslissing over het Agenda 2000-akkoord er in maart 1999 zal komen.
EnglishIt was 18 % in March 2000 and 38 % in December 2001 - more than double.
Deze was 18% in maart 2000 en 38% in december 2001 - meer dan een verdubbeling.
EnglishIt does not replace or displace the debate which is foreseen for March 20.
Het echte, op 20 maart te houden debat wordt hierdoor geenszins vervangen of verzet.
EnglishI hope you won't find it improper, but I've written a march in his honor.
Ik hoop dat u 't niet...... ongepast vindt, maar ik schreef een welkomstmars.
EnglishSince March 1998, the Baltic Recommendation has taken such a system for granted.
Sinds maart 1998 vereist de Oostzee-aanbeveling een dergelijk systeem.
EnglishIn this respect, the NATO press release of 31 March deserves attention.
In dit opzicht verdient het persbericht van de NAVO van 31 maart onze aandacht.