"magic" in het Nederlands

EN

"magic" - vertaling Nederlands

EN magic
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

magic
"'I'm writing a book on magic,' I explain, and I'm asked, 'Real magic?'
" 'Ik schrijf een boek over magie', vertel ik en ze vragen me, 'Echte magie?'
They're showing that the magic of technology can bring the invisible visible.
Ze tonen ons dat de magie van technologie het onzichtbare zichtbaar kan maken.
My mother explained the magic with this machine the very, very first day.
Mijn moeder legde de magie uit met deze machine op de allereerste dag.
And so I set out with this concept, scientifically, that artistic creativity, it's magical, but it's not magic, meaning that it's a product of the brain.
. ~~~ Die artistieke creativiteit is toverachtig, maar geen toverij. ~~~ Ze is een product van de hersenen.
Now, I prefer that term over magician, because if I were a magician, that would mean that I use spells and incantations and weird gestures in order to accomplish real magic.
Ik prefereer die term boven tovenaar, want, zou ik een tovenaar zijn, dan zou dat betekenen dat ik bezweringen en toverij en rare bewegingen zou gebruiken om echte magie te kunnen bedrijven.
magic

Voorbeeldzinnen voor "magic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishEuropol was supposed to be the magic solution for combating drug-related crime.
Europol zou het wondermiddel voor de bestrijding van de drugscriminaliteit zijn.
EnglishThe thing is, we'd go to this magic store in New York City called Lou Tannen's Magic.
We gingen dan naar een toverwinkel in New York, genaamd "Lou Tannen's Magic".
EnglishThis is a trick that's been in every children's magic book since at least the 1950s.
Deze truc is zeker sinds de jaren vijftig in elk goochelboek voor kinderen te vinden.
EnglishSo, he saw this art not as hunting magic, but as postcards of nostalgia.
Dus hij zag deze kunst niet als jagersmagie, maar als ansichtkaarten van nostalgie.
EnglishThere is no magic wand that we can wave to bring about a magic solution.
Er is geen toverstafje waarmee we een oplossing te voorschijn kunnen toveren.
EnglishThe institutional triangle has, if I may dare say so, worked as a magic square.
De institutionele driehoek heeft, als ik het zo mag zeggen, als een tovervierkant gewerkt.
EnglishIf I had my way, I would wave a magic wand and equalise excise taxes across Europe.
Als ik kon toveren zou ik de accijnzen in heel Europa gelijkschakelen.
EnglishFeeds Worthy on the break, over to AC, to Magic,..... then back to Worthy.
Voedt Worthy tijdens de pauze, naar AC, naar Magic,..... en terug Worthy.
EnglishSo we're pulling in about three billion comments a month, and then the magic happens.
We verzamelen zo'n 3 miljard reacties per maand. ~~~ En dan gebeurt het.
EnglishBut, of course, that was too difficult so we have found the magic answer: taxation.
Aangezien dit moeilijk te verwezenlijken was, heeft men iets nieuws gevonden: belastingen.
EnglishEdward de Bono: Stage magic relies almost wholly on the momentum error.
Edward de Bono: Podiumgoochelkunst berust bijna volledig op de fout van het momentum.
EnglishAnd this magic view allows you to see all of what's happening while the broccoli steams.
Deze magische foto’s laten je toe alles te zien wat er gebeurt terwijl de broccoli stoomt.
EnglishMr Hadas concludes by stating that there will be no magic solutions.
Hij sluit het artikel af met de opmerking dat tovermiddelen niet bestaan.
EnglishMagic tricks, I think they're instructions, sort of like recipes: no copyright protection.
Goocheltrucs zijn, denk ik, een reeks instructies, net als een recept.
EnglishIn essence, structural reform is something of a magic formula.
Wat de inhoud betreft, is structurele hervorming enigszins een toverformule.
EnglishIt allows us to do the art, the biotechnology, the software and all those magic things.
Het stelt ons in staat kunst te maken, biotechnologie, software, ... ~~~ al die magische dingen.
EnglishThis has become something of a magic formula:'shift in the burden of proof
Dat is het toverwoord geworden: omkering van de bewijslast.
EnglishThere is no magic wand but we absolutely must get the future regulatory framework right.
We kunnen niet toveren, maar een goed regelgevingskader voor de toekomst is absoluut noodzakelijk.
EnglishI learned it myself from Cub Scout Magic in the 1970s.
Ik heb hem zelf als kleine jongen bij de scouting in de jaren zeventig geleerd.
EnglishThe tricks of magic follow the archetypes of narrative fiction.
De trucs van het goochelen volgen de archetypes van verhalende fictie.