"Luxemburg" in het Nederlands

EN

"Luxemburg" - vertaling Nederlands

NL

"Luxemburg" - vertaling Engels

EN Luxemburg
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

Luxemburg
With 654 victims per year Luxemburg is no exception.
Met 654 slachtoffers wijkt Luxemburg niet van deze trend af.
From this point of view, it is part of the approach of the Commission in the run-up to the European Council of Luxemburg on employment.
Vanuit dat gezichtspunt past zij in de aanpak van de Commissie met het oog op de Europese Raad van Luxemburg over de werkgelegenheid.
Austria, and even Luxemburg, have prohibited the distribution of genetically modified maize on their respective markets, to protect their populations.
Oostenrijk, en zelfs Luxemburg, hebben hun respectievelijke markten gesloten voor de genetisch gemodificeerde maïs, uit naam van het beschermen van hun volk.
Luxemburg (ook: Luxembourgian)

Synoniemen (Engels) voor "Luxemburg":

Luxemburg

Voorbeeldzinnen voor "Luxemburg" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI know that the Luxemburg Presidency supports that.
Ik weet dat het Luxemburgse voorzitterschap dat wil.
EnglishStrong in my conviction and backed by the moral support of the doctors of Luxemburg and the Fondation luxembourgeoise contre le cancer, I will be voting for the tobacco advertising ban.
Uit volle overtuiging en moreel gesteund door de Luxemburgse artsen en de Fondation luxembourgeoise contre le cancer stem ik voor het verbod op tabaksreclame.