"lunch" in het Nederlands

EN

"lunch" - vertaling Nederlands

NL

"lunch" - vertaling Engels

volume_up
lunchen {onov.ww.}

EN lunch
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

lunch (ook: snack)
(Laughter) And since it was near lunch time, they said, "All right, we'll give you some lunch.
(Gelach) Omdat het bijna lunchtijd was, zeiden ze: "Oke, we geven u een lunch.
These reports were adopted before lunch today by the European Commission.
Dit verslag is vandaag vóór de lunch goedgekeurd door de Europese Commissie.
The nuns make lunch on Sundays, but only for those that come to mass
De nonnen bereiden de lunch op zondag, maar alleen voor mensen die naar de mis komen.
lunch (ook: dinner, midday meal)
lunch

Synoniemen (Engels) voor "lunch":

lunch

Voorbeeldzinnen voor "lunch" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishBut it was one of the first times that I didn't have to cook lunch myself.
Maar het was een van de eerste keren dat ik niet voor mezelf hoefde te koken.
EnglishYou just forgot to tell me you were beating up black men on your lunch.
Je was alleen vergeten te zeggen dat je tussen de middag zwarten aftuigt.
EnglishThe lunch ladies, the lunch cooks of America -- I offer myself as their ambassador.
De kantinewerksters, de middagmaal-koks van Amerika.. ~~~ Ik bied mezelf aan als hun ambassadeur.
EnglishThey took him for lunch to a sandwich place in Pasadena. ~~~ It may still exist; I don't know.
Ze namen hem -- ik denk voor zijn verjaardag -- mee uit eten naar een broodjeszaak in Pasadena.
EnglishIn recent months we have repeatedly seen voting time extending far into the lunch break.
In de afgelopen maanden is het iedere keer opnieuw zo dat stemmingen tot ver in de middagpauze duren.
EnglishYour kids will be having milk at school, breakfast and lunch.
Jullie kinderen zullen melk krijgen op school, ontbijt en middagmaal.
EnglishShortly before lunch Mr Tomlinson raised a question about the resolution on Ethiopia.
Even voor de lunchpauze stelde de heer Tomlinson een vraag met betrekking tot de resolutie over Ethiopië.
EnglishMaybe it is because it is lunch time that the next topic is also food-related.
Misschien komt het doordat de lunchpauze nadert; ook bij mijn volgende interventie kom ik hier weer op terug.
EnglishMr President, this explanation of vote has fallen at exactly the right moment, lunch time.
Mijnheer de Voorzitter, deze stemverklaring komt precies op het juiste moment, vlak voor de lunchpauze.
EnglishThis package will be presented formally during the working lunch with Iraqi Prime Minister Allawi.
Dit pakket zal officieel worden gepresenteerd tijdens een werklunch met de Iraakse premier Allawi.
EnglishMy thing with school lunch is, it's a social justice issue.
Ik vind schoollunch een kwestie van sociale rechtvaardigheid.
EnglishAnd I've got to tell you, this was one seriously quiet lunch.
Ik moet het toegeven, het was een serieus stille maaltijd.
EnglishAt a working lunch in Lahti, the serious situation in Sudan and Darfur will also be addressed.
Tijdens een werklunch in Lahti zal ook de ernstige situatie in Darfoer, Soedan, ter sprake worden gebracht.
EnglishThey continue without their tablecloth, looking for a place to land this thing so that they can actually have lunch.
Ze vertrekken zonder tafellaken, en zoeken een plek om te landen, zodat ze kunnen eten.
EnglishIf I know what your competition does, how are you going to prevent your competition from eating your lunch over here?
Als ik weet wat je concurrentie doet, hoe ga je voorkomen dat zij de kaas van je brood eten?
EnglishAnd I realize we're all busy people, so don't worry, you can do this on a lunch break.
En ik realiseer me dat we allemaal drukbezette mensen zijn, dus maak je geen zorgen, je kan dit doen tijdens een lunchpauze.
EnglishYou can take it up with Mr Santini over lunch.
U kunt dit tijdens de lunchpauze met de heer Santini bespreken.
EnglishWhy should we not say 'Bon apétit ' and have some exquisite, delicious fish for lunch?
Als je een uitstekend bereide vis op tafel hebt staan, dan kun je toch niet anders dan je disgenoten smakelijk eten toewensen!
EnglishIf we have time to debate this report this morning, then we must vote at lunch-time.
Als er vanmorgen tijd kan worden vrijgemaakt om over dit verslag te debatteren, dan zullen we rond het middaguur moeten stemmen.
EnglishI'm calling my initiative, "Take the Other to Lunch."
Ik noem mijn initiatief, "Neem de Ander mee uit eten."