"laurels" in het Nederlands

EN

"laurels" - vertaling Nederlands

NL

EN laurels
volume_up
{meervoud}

laurels
But there is certainly no cause for resting on our laurels for the time being.
Maar er is absoluut nog geen reden om op onze lauweren te gaan rusten.
That is why the people cannot afford to rest on their laurels.
Daarom kunnen de volkeren zich niet de luxe veroorloven op hun lauweren te rusten.
Of course, we cannot rest on our laurels as a result of these improvements.
Desondanks mogen wij natuurlijk niet op onze lauweren rusten.

Synoniemen (Engels) voor "laurels":

laurels
laurel

Voorbeeldzinnen voor "laurels" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd the respect of your team is more important than all the laurels in the world.
En het respect van je team is belangrijker dan alle lof in de wereld.
EnglishBut we must not complacently rest on our laurels now.
In dit verslag staan woorden, maar wij willen nu daden zien.
EnglishHowever, that does not mean we can rest on our laurels.
Dit betekent natuurlijk niet dat we het goed genoeg doen.
EnglishHowever, as for the other candidate member states, it is too early for them to rest on their laurels.
Maar net als voor de andere kandidaat-lidstaten geldt ook hier dat het nog te vroeg is om achterover te leunen.
EnglishThe Kok report has shown quite emphatically that we cannot afford to rest on our laurels, but need to invest.
Uit het rapport-Kok is heel nadrukkelijk gebleken dat we niet achterover kunnen leunen, maar moeten investeren.
EnglishThat is encouraging, but let us not rest on our laurels.
EnglishWe ought not and must not rest on our laurels.
Er is voor ons geen reden tot zelfvoldaanheid.
EnglishYet we must not rest on our laurels.
Mijnheer de Voorzitter, laten we ons niet vergissen.
EnglishWe cannot, however, rest on these laurels.
Hier kunnen wij het echter niet bij laten.
EnglishThis is action which has to be permanent: nobody should think that everything has been done and just rest on their laurels.
Deze actie moet bovendien permanent zijn: men kan er nooit van uitgaan dat alle werk gedaan is en bewonderend toekijken.
EnglishThat period is of course still under way and we are therefore also justified in again giving the Commission a few laurels in advance.
De periode loopt natuurlijk nog en daarom is het niet verkeerd wanneer we de Commissie van tevoren al enige lof toezwaaien.