"Latvia" in het Nederlands

EN

"Latvia" - vertaling Nederlands

volume_up
Latvia {eigenn.}
NL

EN Latvia
volume_up
{eigennaam}

1. geografie

Latvia
volume_up
Letland {eigenn.}
This will be a unique experience, which we will then be able to apply in Latvia.
Dit zal unieke ervaringen opleveren die we vervolgens in Letland kunnen toepassen.
Latvia therefore inherited a heavy burden from the regime of Soviet occupation.
Letland heeft aan de sovjetbezetting dus een loodzware erfenis overgehouden.
For Latvia and the other Baltic States the experience was particularly tragic.
Voor Letland en de andere Baltische staten is deze ervaring bijzonder tragisch geweest.

Synoniemen (Engels) voor "Latvia":

Latvia

Voorbeeldzinnen voor "Latvia" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe people of Latvia see security and stability as the pillars of their development.
Het Letse volk acht veiligheid en stabiliteit essentieel voor zijn ontwikkeling.
EnglishIn addition to Turkey, these are Malta, Cyprus, Latvia, Romania and Bulgaria.
Naast Turkije gaat het, zoals u weet, om Malta, Cyprus, Litouwen, Roemenië en Bulgarije.
EnglishA radio station broadcasting from Poland or Latvia should be established first, followed by a television channel.
In de eerste plaats een radiostation op Pools of Litouws grondgebied en daarna een televisiezender.
EnglishIt is precisely because the decision taken by the people of Latvia was such a complex one that it deserves recognition.
Juist omdat het besluit van de Letse burgers zo gecompliceerd was, moeten we er waardering voor hebben.
EnglishBecause of quality problems Latvia's manufactured products find it difficult to enter the EU's western markets.
Door de geringe kwaliteit is de afzet van Letse industrieproducten op de westerse Europese markt problematisch.
EnglishIt describes NATO membership for Latvia as dangerous and points to the problematic issue of Russian minorities.
Hij stelt dat een Lets lidmaatschap van de NAVO gevaarlijk zou zijn en wijst op de Russische minderhedenproblematiek.
EnglishIt is a general problem, as Mr Oostlander said, for all the countries, but it is not true of Latvia.
De heer Oostlander heeft er reeds op gewezen dat het hier om een probleem van algemene aard gaat dat voor alle landen geldt, behalve dan voor Litouwen.
EnglishI see it as an acknowledgement to the people of Latvia for everything that they have achieved since regaining their independence in 1991.
Ik zie dit als een erkenning van alles wat het Letse volk heeft bereikt sinds het in 1991 zijn onafhankelijkheid heeft herwonnen.
EnglishMr President, what Mr Oostlander has said on the general process of expansion of the EU applies to a greater extent to Latvia.
Mijnheer de Voorzitter, wat de heer Oostlander gezegd heeft over het uitbreidingsproces van de Unie in het algemeen geldt des te meer voor Litouwen.
EnglishThe Commission should take this opportunity to send a clear signal to the people of Latvia that there will be no delay in opening negotiations.
De Commissie moet de gelegenheid te baat nemen en de Letse bevolking duidelijk maken dat de toetredingsonderhandelingen onverwijld gestart zullen worden.
EnglishWe are not talking about a huge fleet and it is important to emphasize that no net addition is being proposed to the fleet of Latvia in this agreement.
Het gaat hier dus niet om een enorme vloot en het dient beklemtoond dat in deze overeenkomst geen netto-aangroei van de Letse vloot wordt voorgesteld.