"Kurdish" in het Nederlands

EN

"Kurdish" - vertaling Nederlands

EN Kurdish
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. taalkunde

Kurdish
volume_up
Koerdisch {het} (taal)
In my view we must recognise, first of all, that there is a Kurdish question.
In de eerste plaats moeten wij erkennen dat er een Koerdisch vraagstuk bestaat.
Sunni terrorism, Chechen terrorism and Kurdish terrorism do not have a separate existence.
Soennitisch terrorisme, Tsjetsjeens terrorisme en Koerdisch terrorisme staan niet op zichzelf.
Er bestaat een Koerdisch probleem in Turkije.

Voorbeeldzinnen voor "Kurdish" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe main cancer in the Turkish system is the repression of the Kurdish people.
Het grootste manco van het Turkse bestel is de onderdrukking van de Koerden.
EnglishThe Kurdish example shows once more that the debate has become a little overheated.
Het Koerdische voorbeeld bevestigt eens te meer dat het debat oververhit is geraakt.
English... including Kurdish and Iranian refugees who may be threatened by this war?
? inclusief de Koerdische en Iraanse vluchtelingen die door deze oorlog gevaar lopen?
EnglishThe Union remains in favour of the maintenance of a Kurdish enclave in northern Iraq.
De Unie blijft voorstander van het behoud van een Koerdische enclave in Noord-Irak.
EnglishWithout meaning to, Turkey has indeed put the Kurdish question on the agenda.
Ongewild heeft Turkije de Koerdische kwestie inderdaad op die agenda gezet.
EnglishThe Danish Social Democrats have today voted for a resolution on Kurdish refugees.
De Deense sociaaldemocraten stemmen voor de resolutie over de Koerdische vluchtelingen.
EnglishNor is it correct to say that the Kurdish problem was not called by its name.
Het is ook niet zo dat de Koerdische kwestie niet bij naam wordt genoemd.
EnglishTwo: we must recognise politically that the Kurdish question does exist.
Ten tweede: er moet politiek worden erkend dat er een Koerdische vraagstuk bestaat.
EnglishThe Kurdish party HADEP was not permitted to conduct an election campaign in rural areas.
De Koerdische partij HADEP mocht geen verkiezingscampagne voeren op het platteland.
EnglishThe current, tragic situation of the Kurdish refugees is an example.
De huidige, tragische situatie van de Koerdische vluchtelingen is een voorbeeld.
EnglishThis is what the case of Italy, the case of the Kurdish refugees, warns us about.
Het geval van Italië, het geval van de Koerdische vluchtelingen strekt ons tot waarschuwing.
EnglishThe use of the Kurdish language, too, is still subject to considerable restrictions.
Er gelden ook nog steeds aanzienlijke beperkingen voor het gebruik van de Koerdische taal.
EnglishApart from the Kurdish question, there is the question of other minorities too.
Het gaat niet alleen om de Koerden, maar ook om andere minderheden.
EnglishSecondly, the Kurdish organisations reached an agreement in Washington.
Ten tweede, de Koerdische organisaties hebben in Washington een overeenkomst gesloten.
EnglishAnd we also heard they were going to deal with the Kurdish problem.
Wij kregen ook te horen dat ze iets gingen doen aan het Koerdische probleem.
EnglishWe are always talking about the Kurdish question, but we never talk about the Kurdish people.
Wij hebben het altijd over de Koerdische kwestie, en nooit over het Koerdische volk.
EnglishLet us ensure that Kurdish citizens feel at home in one Turkish state.
Laten wij ervoor zorgen dat de Koerdische burgers zich thuis voelen in één Turkse staat.
EnglishOf democratization not a trace, of the release of Kurdish deputies not a word.
Van democratisering geen spoor, van vrijlating van de Koerdische parlementsleden geen woord meer.
EnglishAfter all, all she did was to say something in the Kurdish language within her Parliament.
Zij heeft immers niets meer gedaan dan in haar parlement in de Koerdische taal te spreken.
EnglishThere are other issues apart from the Kurdish question, but this is typical of Turkey's attitude.
Het gaat trouwens niet alleen om de Koerden, maar de Turkse houding daar is typerend.