EN

knuckle {zelfstandig naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "knuckle" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI've got a white-knuckle grip on the door.
EnglishYou probably think that the force that I led was all steely-eyed commandos with big knuckle fists carrying exotic weapons.
Je denkt waarschijnlijk dat de krijgsmacht die ik leidde allemaal geharde commandos waren met grote knokige handen met daarin exotische wapens.
Englishnear the knuckle
EnglishThe enlargement process has thus again become a unilateral annexation whereby Brussels dictates and the candidate countries knuckle under.
Het uitbreidingsproces is daarom opnieuw een eenzijdige annexatie geworden, waarbij Brussel de lakens uitdeelt en de kandidaat-landen moeten buigen.
EnglishI consider that for certain young people from marginal areas, a real brass-knuckle fight is now needed to dig them out of the bottomless pit they have sunk into.
Ik meen dat sommige jongeren uit achterstandswijken tegenwoordig een flinke por moeten krijgen om hen uit de bodemloze put te krijgen waarin sommigen wegzakken.
EnglishSo these are a pair of gloves, and it has vibrating elements on the knuckle part so you can convey instructions about how to steer -- the direction and the intensity.
Dit zijn een paar handschoenen. ~~~ Ze hebben vibrerende elementen op het knokkeldeel, zo kan je instructies overbrengen over hoe te sturen - de richting en de intensiteit.

Synoniemen (Engels) voor "knuckle":

knuckle