"knowing that" in het Nederlands

EN

"knowing that" - vertaling Nederlands

EN

knowing that

volume_up

Vergelijkbare vertalingen voor "knowing that" in Nederlands

knowing
to know werkwoord
that voegwoord
Dutch
that voornaamwoord

Voorbeeldzinnen voor "knowing that" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHow could anyone get through this... and carry out Blain without us knowing it?
Hoe heeft iemand Blain nu mee kunnen nemen zonder dat wij er iets van merkten?
EnglishI therefore see language as being about more than knowing and respecting others.
Daarom is taal voor mij nog iets meer dan alleen de ander te kennen en respecteren.
EnglishKnowing all this, therefore, we should perhaps draw some conclusions from it.
Als we dit allemaal weten, moeten we daar misschien conclusies uit trekken.
EnglishThird section is this idea of not knowing, of consciously putting yourself backwards.
Het derde gebied is het 'niet-weten', het bewust oningevuld laten van dingen.
EnglishFor the problem is not knowing whether rules are necessary in world trade.
Het is namelijk niet de vraag, of er regels moeten komen voor de wereldhandel.
EnglishWe know a lot about the sarcophagus, but we are far from knowing how to deal with it.
Over de sarcofaag weten wij zeer veel, maar niet wat wij ermee moeten doen.
EnglishSo we walked away from this dinner really not knowing where to go at that point.
Dus na het eten liepen we weg zonder echt te weten hoe verder te gaan.
EnglishRight, the key of being true to yourself is knowing who you are as a business.
De sleutel tot trouw zijn aan jezelf, is weten wie je bent als bedrijf.
EnglishSo, I'm open to the possibilities of not knowing and finding out something new.
Ik sta dus open voor de mogelijkheden van het niet-weten en het ontdekken van iets nieuws.
EnglishKnowing all this, why would President Bush take this irrational decision?
Waarom zou president Bush, met dit alles in gedachten, dit irrationele besluit nemen?
EnglishThe problem is really one of knowing to what extent we can take on a risk when one exists.
Het gaat erom te kunnen beoordelen wanneer risico's niet meer acceptabel zijn.
EnglishI saw people struggling to get by, not knowing what was what and what was next.
Ik zag mensen die moeite hadden met rondkomen, niet wetend wat wat was en wat er zou volgen.
EnglishA lot of work happens in companies from people knowing each other, and informally.
Veel van het werk in bedrijven komt tot stand door dat mensen elkaar informeel leren kennen.
EnglishMany of us would also be interested in knowing who decides the agenda for this consultation.
Velen van ons willen ook graag weten wie de agenda opstelt voor dergelijk overleg.
EnglishInstead, we buy something without knowing what it is, unless it says on it what it is.
In plaats daarvan kopen wij iets waar wij niets van weten, tenzij erop staat wat het is.
EnglishKnowing as we do of these risks, surely we have to put protective mechanisms in place?
Als we al weten dat deze risico's bestaan, moeten we toch beschermende maatregelen nemen.
EnglishAfter that comes the question of knowing what to do with them, and to what end.
Dan dringt nog steeds de vraag zich op wat ermee wordt gedaan en wat we ermee willen bereiken.
EnglishHow's waking up every goddamn day and not even knowing why you're here
Hoe is het om te ontwaken iedere dag en ook niet weten waarom je hier bent
EnglishKnowing the region as I do, I can say that his answer really was very precise.
Vanuit mijn kennis van de regio kan ik zeggen dat zijn antwoord werkelijk heel nauwkeurig was.
EnglishWill it effect your decision to send him here, knowing that he is your father?
Zal het je beslissing om hem hierheen te sturen veranderen, indien je weet dat hij je vader is?