"knock-out" in het Nederlands

EN

"knock-out" - vertaling Nederlands

NL

"knock-out" - vertaling Engels

EN knock-out
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. sport en spel

knock-out
We have yet to see the result of that round but we are confident about the final knock-out round and we confidently predict what will happen on Thursday.
De uitslag van die ronde is nog niet bekend, maar wij zien de laatste knock-out-ronde met vertrouwen tegemoet en dat geldt ook voor de stemming van aanstaande donderdag.

Vergelijkbare vertalingen voor "knock-out" in Nederlands

knock zelfstandig naamwoord
to knock werkwoord
out bijvoeglijk naamwoord
Dutch
out bijwoord
to out werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "knock-out" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe're able to knock out on the order of 100 genes out of the 500 or so that are here.
We kunnen in de orde van honderd genen eruit gooien van de 500 of zo, die er zijn.
EnglishIf you knock them out completely, then you're very sick.
Als je ze helemaal uitschakelt, ben je erg ziek.
EnglishIn the UK is called 'It's a Knock-Out '.
In het Verenigd Koninkrijk noemen we ` Spel zonder grenzen '.
EnglishYou're gonna knock out a shot at 60 miles per hour?
Je gaat schieten met 100 kilometer per uur?
English-- knock them out of the park.
EnglishOne, you knock the guy out.
EnglishKnock yourself out.
EnglishKnock yourself out.
EnglishIn response to the first question raised by Mr von Habsburg, I would say that if we were in 'It's a Knock-out ', the television game, yours would be the toughest question of them all.
Als antwoord op uw eerste vraag, mijnheer von Habsburg, kan ik u zeggen dat als wij in " Spel zonder grenzen " zaten, dat televisiespel, dat u dan een honderd-puntenvraag had getrokken.
EnglishEurope's viewers, not the politicians, will deal the knock-out blow to this pipedream project, because ordinary people know that if the EU is the answer, then it must have been a stupid question.
Niet de politici maar de Europese kijkers zullen de genadeslag toebrengen aan dit onmogelijke project, want de gewone mensen redeneren: als de EU het antwoord is, dan deugt de vraag niet.