EN

junction {zelfstandig naamwoord}

volume_up
junction (ook: seam)
junction
junction (ook: node)
We also have, however, the shipping junction on the Danube, and in the long run this would become a triple junction.
Daar ligt al het knooppunt van de scheepvaart op de Donau en het zou dus uiteindelijk een drie-knooppunten-sysyteem worden.
Do you think this programme could also facilitate the financing of junctions of this sort?
Denkt u dat dergelijke knooppunten ook met dit programma gefinancierd kunnen worden?
junction (ook: seam, stitching)

Voorbeeldzinnen voor "junction" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou know that there is great conflict between Slovenia and Croatia over the famous Maribor junction.
U weet dat er een groot conflict bestaat tussen Slovenië en Kroatië over het verkeerspunt Maribor.
EnglishWe were headed for Junction 21 like you ordered.
We waren op weg naar Junction 21 zoals je ons gezegd had.
EnglishIt's called the Right Temporo-Parietal Junction.
Het heet de Rechter Temporaal-Pariëtale Junctie.
EnglishWe also have, however, the shipping junction on the Danube, and in the long run this would become a triple junction.
Daar ligt al het knooppunt van de scheepvaart op de Donau en het zou dus uiteindelijk een drie-knooppunten-sysyteem worden.
EnglishYou're at a particular road junction.
EnglishIn your house, wires run in the wall, from the light switch to a junction box in the ceiling and from the junction box to the light bulb.
In je huis liggen draden in de muur, van de lichtschakelaar naar een aansluitdoos in het plafond en van daar uit naar de lamp.
EnglishIn so-called transit and junction countries like mine the trend towards transporting everything by lorry has led to intolerable situations.
Wij worden nu op onze verantwoordelijkheid beoordeeld, met name in de strijd tegen het feit dat al het vervoer per vrachtwagen plaatsvindt.
EnglishIn fact, in Berlin, Europe is at a junction where all roads meet: the roads from the East, the budgetary roads and the strategic roads.
In Berlijn komen alle belangrijke Europese vraagstukken aan bod: de uitbreiding naar oosten, de begrotingsproblematiek en de te volgen strategie.
EnglishI should like to draw your attention to the issue of the high-speed rail link connecting Paris to Madrid through the western European corridor with its junction in the Basque country.
Ik zou uw aandacht willen vestigen op de kwestie van de hogesnelheidsverbinding tussen Parijs en Madrid, die door de West-Europese corridor gaat lopen en de Baskische regio doorkruist.

Synoniemen (Engels) voor "junction":

junction