"is chatting" in het Nederlands


Infinitief van is chatting: to chat
EN

"is chatting" - vertaling Nederlands

EN

to chat [chatted|chatted] {werkwoord}

volume_up
Leave the Chamber if you like, but please do not chat in the corridors.
Verlaat u dus de zaal als u wilt, maar gelieve niet te praten in de wandelgangen.
Will our Parliament become a place where we just chat and lie?
Wordt er in dit Parlement niet veel gepraat en gelogen?
Then we had a long chat about the amendments in the Committee on Employment and Social Affairs.
Dan hebben wij heel lang zitten praten in de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken over de amendementen.
to chat (ook: to gossip)
There are times when I want to trade all those years that I was too busy to sit with my dad and chat with him, and trade all those years for one hug.
Er zijn tijden wanneer ik al deze jaren zou willen inruilen dat ik te druk was om naast mijn vader te zitten en met hem te kletsen, en al deze jaren in wil ruilen voor een knuffel.
All these women sitting at one table from eight, nine countries, all chatting to each other, not understanding a word, because they're all speaking a different language.
Al deze vrouwen van acht, negen landen zitten rond een tafel babbelen met elkaar zonder een woord te begrijpen omdat ze allemaal een andere taal spreken.

Voorbeeldzinnen voor "is chatting" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Englishperched on the ledge of an open window chatting with friends between classes;
in de gang, op de vensterbank, bij het open raam. ~~~ De jonge vrouw kletst wat met vriendinnen,
EnglishAnd I felt that my English has improved a lot going there and chatting with friends.
Mijn Engels ging erop vooruit door de gesprekken met vrienden.
EnglishIt would be like trying to stop people in a crowd chatting to one another.
Het is ongeveer zoiets als proberen te verhinderen dat mensen in een grote menigte met elkaar praten.
EnglishIt was a pleasure chatting with you.
EnglishMadam President, it is impossible to speak while all my colleagues are chatting among themselves.
Mevrouw de Voorzitter, het is hier onmogelijk te spreken terwijl alle collega's onder mekaar, wij hebben daar een Nederlands woord voor, ouwehoeren.
EnglishI'd love to stay here chatting...
EnglishThose who wish to leave the Chamber may do so, but please do not use the corridors as a place for chatting, thereby preventing the sitting from taking place normally.
Wie de zaal wil verlaten kan dat doen, maar gelieve de wandelgangen niet te gebruiken om te praten, want daarmee stoort u de voortgang van de vergadering.
EnglishAll these women sitting at one table from eight, nine countries, all chatting to each other, not understanding a word, because they're all speaking a different language.
Al deze vrouwen van acht, negen landen zitten rond een tafel babbelen met elkaar zonder een woord te begrijpen omdat ze allemaal een andere taal spreken.
EnglishBasic Windows functions, browsing, painting, chatting and email, games and educational material, music downloads, playing video.
Wat konden ze leren doen? ~~~ Basisfuncties van Windows, browsen, tekenen met paint, chatten, e-mailen, spellen en leerprogramma's, muziek downloaden, filmpjes afspelen.
EnglishAfter all, the private Italian network Sette broadcast scenes of people dressed like Black Blocks calmly chatting with the anti-riot police and then going away.
De Italiaanse privé-zender Sette heeft beelden uitgezonden van als Black Blockers geklede mensen die rustig aan het praten waren met de oproerpolitie en daarna weggingen.
EnglishThe problem in such cases is that those who have their headphones on hear, whilst those who stand around chatting do not get the message at all.
Het probleem in dergelijke gevallen is overigens altijd dat degenen met de koptelefoon op hiervan kennis nemen, terwijl degenen die een gesprek staan te voeren er helemaal niks van horen.
EnglishWhen you wander around the famous Chicken Street in Kabul, for example, you see women in dirty old burkas begging, children begging, men standing around chatting.
Wanneer je in de bekende Chicken Street in Kabul rondwandelt bijvoorbeeld dan zie je daar die bedelende vrouwen in vuile, oude burqa's, bedelende kinderen, palaverende mannen.

Vergelijkbare vertalingen voor "is chatting" in Nederlands

is werkwoord
Dutch
is everything to your liking?