"invader" in het Nederlands

EN

"invader" - vertaling Nederlands

EN

invader {zelfstandig naamwoord}

volume_up
The invader draws the attention of the immune system's front-line troops.
De aanvaller trekt de aandacht van de frontlijntroepen van het immuunsysteem.
Narrator: A vaccine trains the body in advance how to recognize and neutralize a specific invader.
Verteller: Een vaccin traint het lichaam vooraf om een specifieke aanvaller te herkennen en te neutraliseren.
For the invaders and their Iraqi associates to be convicted as war criminals.
De aanvallers en hun Iraakse handlangers moeten worden veroordeeld als oorlogsmisdadigers.

Voorbeeldzinnen voor "invader" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThe invader draws the attention of the immune system's front-line troops.
De aanvaller trekt de aandacht van de frontlijntroepen van het immuunsysteem.
EnglishNarrator: A vaccine trains the body in advance how to recognize and neutralize a specific invader.
Verteller: Een vaccin traint het lichaam vooraf om een specifieke aanvaller te herkennen en te neutraliseren.
EnglishWhere does my body end and an invader start?
Waar eindigt mijn lichaam en waar begint de indringer?
EnglishThe plan also stipulates that Turkish troops of occupation will remain in Cyprus forever and that Turkey – an invader of Cyprus – will be a guarantor of the independence of Cyprus.
Verder wordt in het plan bepaald dat er altijd Turkse bezettingstroepen op Cyprus zullen blijven en dat Turkije - de bezetter van Cyprus - de onafhankelijkheid van Cyprus zal garanderen.

Synoniemen (Engels) voor "invader":

invader
English