"innate" in het Nederlands

EN

"innate" - vertaling Nederlands

EN innate
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

They understood more than we did people's innate need to be connected.
Zij begrepen beter dan wij de aangeboren behoefte van mensen om contact te houden.
Babies really are born with a lot of innate pleasures.
Baby's hebben veel aangeboren genoegens.
While some of these instincts may be innate, most are learned, and all of them are hardwired into our brains.
Sommige instincten zijn aangeboren, de meeste aangeleerd, en allemaal zijn ze vastgelegd in onze hersenen.
innate (ook: natural)
And it’s really about identifying what’s causing us to disturb our innate health and happiness, and then to allow that natural healing to occur.
En het gaat echt over wat er voor zorgt dat we onze innerlijke gezondheid en geluk verstoren en dan moeten we de natuurlijke genezing laten ontstaan.
Of course, it may be something innate, especially in the case of country products which are subject to quality rules which are handed down for generations sometimes.
Natuurlijk kan vertrouwen iets vanzelfsprekends zijn, vooral als het gaat om traditionele producten die aan dikwijls oeroude kwaliteitsvoorschriften voldoen.

Synoniemen (Engels) voor "innate":

innate

Voorbeeldzinnen voor "innate" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThere is a desire to live and to strive to live innate in every person, and this mental elemental force must be cultivated.
De drang van elk mens te willen leven en voor dat leven te vechten, moet gekoesterd worden.
EnglishSo this requires figuring out how to get the most out of something's innate properties and also how to bend it to my will.
Dit vereist het uitzoeken hoe ik het meeste haal uit de eigenschappen van iets en ook hoe ik het buig naar mijn wil.
EnglishFrom Lascaux to the Louvre to Carnegie Hall, human beings have a permanent innate taste for virtuoso displays in the arts.
Van Lascaux en het Louvre tot Carnegie Hall, hebben mensen een permanente ingeboren smaak voor het virtuoze tentoonspreiden van kunst.
EnglishAnd it’s really about identifying what’s causing us to disturb our innate health and happiness, and then to allow that natural healing to occur.
En het gaat echt over wat er voor zorgt dat we onze innerlijke gezondheid en geluk verstoren en dan moeten we de natuurlijke genezing laten ontstaan.
EnglishI agree with the amendment designed to convey more fully the triangular relationship between worker, agency and user undertaking innate in temporary employment.
Ik stem in met het amendement waarmee de aan uitzendwerk inherente driehoeksrelatie tussen werknemer, uitzendbureau en inleenbedrijf beter wordt weergegeven.
EnglishThis is an innate link which exists in the directive which, essentially, helps encourage the Member States to take measures which improve compatibility between working and family life.
De richtlijn legt een nauwe link hiertussen en moedigt de lidstaten aan maatregelen te nemen voor een betere verenigbaarheid van beroeps- en gezinsleven.