"inferred" in het Nederlands


Infinitief van inferred: to infer
EN

"inferred" - vertaling Nederlands

EN to infer
volume_up
[inferred|inferred] {werkwoord}

That terrorist activity exists on a wide-scale can be inferred by anyone with access to information services.
Dat de terroristen er flink huishouden kan iedereen afleiden uit de persberichten.
Are we to infer from this that boosting trade and agricultural deregulation are the essential pillars of development policy?
Moeten we hieruit afleiden dat het bevorderen van de handel en deregulering van de landbouw de belangrijkste pijlers van het ontwikkelingsbeleid zijn?
Should I infer from that that the Presidency takes the view that human rights only deserve serious consideration outside of the European Union?
Moet ik daaruit afleiden dat het voorzitterschap van mening is dat mensenrechten alleen buiten de Europese Unie een serieuze behandeling verdienen?
Het is wat je besluit over die kamer.
It would be wrong to infer that only large-scale projects can reduce bottlenecks.
Het zou verkeerd zijn te concluderen dat alleen grootschalige projecten de bottlenecks kunnen terugdringen.
What we can infer for sure is that it will only increase the work for some patent lawyers.
Wat we in ieder geval kunnen concluderen is dat het sommige octrooiadvocaten alleen maar meer werk zal opleveren.
This is absolutely true, but I myself would certainly not see the USA in quite such a gloomy light as might have been inferred from some speeches.
Dit is helemaal waar, maar zelf stel ik de Verenigde Staten niet in zo'n kwaad daglicht als men uit bepaalde interventies zou kunnen concluderen.

Voorbeeldzinnen voor "inferred" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHowever it cannot be inferred that the agreement only produces winners.
De conclusie mag evenwel niet zijn dat het akkoord alleen winnaars oplevert.
EnglishFrom these figures, which are already, in themselves, quite clear, two things can be inferred.
Deze cijfers spreken op zich al boekdelen en reiken ons ook twee conclusies aan.
EnglishDoes this corruption inferred by Jarquín actually exist within the Nicaraguan government?
Is er die corruptie in de Nicaraguaanse regering zoals Jarquín meent?
EnglishThis is what is to be inferred from a careful examination which is not merely concerned with numbers.
Dat komt naar voren bij aandachtige bestudering van niet alleen de cijfers.
EnglishAll the studies and ministers concerned considerably reduce the inferred costs.
Alle onderzoeksbureaus en desbetreffende ministeries brengen de erbij betrokken kosten aanzienlijk terug.
EnglishAs can therefore be inferred from these brief examples, we are dealing with highly dangerous substances.
Uit deze korte, eenvoudige voorbeelden blijkt dus al hoe gevaarlijke deze stoffen zijn.
EnglishAs you will have inferred from what I have said, the Commission rejects the first option.
Zoals u uit mijn woorden heeft kunnen opmaken heeft de Commissie de eerste mogelijkheid van de hand gewezen.
EnglishAnd on a macro level -- some of the speakers have inferred that even health should be privatized.
Op macroniveau -- sommige sprekers lieten uitschijnen dat zelfs gezondheidszorg geprivatiseerd moet worden.
EnglishIt can clearly be inferred from this article of the Treaty that competence for illegal immigration has been given to the Community.
Uit dat artikel blijkt dat het Verdrag de Gemeenschap bevoegdheid verleent met betrekking tot clandestiene immigratie.
EnglishHowever, I should particularly like to protest, on behalf of my group, against what this strategy inferred or rather what it implied.
Namens mijn fractie zou ik echter vooral willen protesteren tegen wat deze strategie stilzwijgend veronderstelde, of liever gezegd impliceerde.
EnglishFinally, I have a strong concern that the reference to the use of private capital could be claimed to be, or inferred to be, an obligation to use private capital.
Tot slot ben ik er geenszins gerust op dat de verwijzing naar het gebruik van particulier kapitaal goed zal worden uitgelegd.
EnglishWhat is even more disconcerting is the lack of prospects that can be inferred from your terse statement handing over to the Irish Presidency.
Wat ons het meest perplex doet staan is het feit dat het laconieke communiqué waarmee de fakkel wordt doorgegeven aan het Iers voorzitterschap, geen enkel vooruitzicht lijkt te bieden.