"indices" in het Nederlands

EN

"indices" - vertaling Nederlands

NL

EN indices
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

indices (ook: index)
The level of poverty therefore remains high and the indices for the social situation are thus not terrific.
De armoede blijft groot en de indices voor de sociale toestand zijn dus niet schitterend.

Synoniemen (Engels) voor "index":

index

Voorbeeldzinnen voor "indices" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishUnfortunately, the Commissionʼ s proposal does not include such common indices.
Helaas houdt het voorstel van de Commissie niet zulke gemeenschappelijke indicatoren in.
EnglishThe level of poverty therefore remains high and the indices for the social situation are thus not terrific.
De armoede blijft groot en de indices voor de sociale toestand zijn dus niet schitterend.
EnglishSuch evaluation requires common indices.
Voor de follow-up zijn gemeenschappelijke indicatoren nodig.
EnglishFurthermore, our specialisation indices differentiate us from our main competitors and make us vulnerable in a series of sectors.
Anderzijds verschilt onze specialisatiegraad van die van onze voornaamste concurrenten, en daardoor zijn we in een aantal sectoren kwetsbaar.
EnglishWe are working constantly on the comparability of the data and indices needed to facilitate cooperation between the Member States.
Wij werken voortdurend aan het vergelijkbaar maken van de gegevens en de indicatoren die nodig zijn om de samenwerking tussen de lidstaten vlot te laten verlopen.
EnglishThe aim of the proposal is to establish a common framework for the production, transmission and evaluation of comparable labour-cost indices.
Doel van het voorstel is de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor de productie, indiening en analyse van vergelijkbare indexcijfers van de loonkosten.
EnglishThe current proposal seeks to remedy that by establishing a common framework for the production, transmission and evaluation of comparable labour cost indices.
Het nu besproken voorstel is bedoeld om de bestaande lacune te vullen door een algemeen kader vast te stellen voor de productie, indiening en analyse van vergelijkbare loonkostenindices.
EnglishAccording to certain indices, the surveillance system has not only been used for industrial espionage, but also for intercepting the communications of individuals or organisations.
Er zijn aanwijzingen dat het bewakingssysteem niet alleen gebruikt wordt voor industriële spionage, maar ook voor het afluisteren van afzonderlijke personen of organisaties.