"incapable" in het Nederlands

EN

"incapable" - vertaling Nederlands

EN incapable
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

incapable (ook: unable)
The European Union is itself incapable of preparing effectively for enlargement.
De Europese Unie is zelf ook niet in staat om zich goed op de uitbreiding voor te bereiden.
Secondly, once again Europe is incapable of adopting a European position.
Ten tweede, Europa is weer niet in staat een Europees standpunt in te nemen.
Why is the Council inactive and incapable of taking decisions?
Waarom is de Raad zo passief en is hij niet in staat om besluiten te nemen?
incapable
If it is incapable of getting the conditions in place for the Schengen area then it is incompetent.
Indien zij technisch niet in staat is om de voorwaarden voor de Schengenruimte te scheppen, dan is zij incompetent.

Synoniemen (Engels) voor "incapable":

incapable
capable

Voorbeeldzinnen voor "incapable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishIt turns out to be, in principle, incapable of doing the job required of it.
Ze blijkt in principe niet instaat om datgene te doen wat men ervan verwacht.
EnglishWhat all this means is that we are in fact incapable of doing much at all.
Wat ik hiermee bedoel te zeggen is dat we in feite nauwelijks iets kunnen doen.
EnglishThe modern-day state is taking on too many duties that it is incapable of performing.
Vandaag de dag vervult de overheid te veel taken die zij niet kan vervullen.
EnglishAnd the way information is structured is totally incapable of keeping up with this process.
De manier waarop informatie gestructureerd is, is niet geschikt voor dit proces.
EnglishThe European Union is itself incapable of preparing effectively for enlargement.
De Europese Unie is zelf ook niet in staat om zich goed op de uitbreiding voor te bereiden.
EnglishSecondly, once again Europe is incapable of adopting a European position.
Ten tweede, Europa is weer niet in staat een Europees standpunt in te nemen.
EnglishEurope is as incapable of creating jobs as the British Government is of creating jobs.
Europa is net zomin in staat werkgelegenheid te creëren als de Britse regering dat is.
EnglishIt is too easy to leave what we are incapable of doing ourselves at the door of others.
Het is te gemakkelijk om anderen op te zadelen met wat je zelf niet kunt.
EnglishThe Council is incapable of defining its own policy even in relation to the budget.
De Raad is niet in staat een eigen beleid op poten te zetten, zelfs niet op begrotingsgebied.
EnglishIt has proved incapable of behaving reasonably throughout this disastrous affair.
In deze hele rampzalige ontwikkeling is zij niet in staat gebleken om met overleg op te treden.
EnglishThey were incapable of stating the charges clearly until the very last minute.
Tot het laatste moment toe waren ze niet in staat de hoofdpunten van de aanklacht te formuleren.
EnglishIf these conditions are incapable of being fulfilled, regulations cannot be enforced.
Voorschriften kunnen niet in werking treden indien deze voorwaarden niet kunnen worden vervuld.
EnglishThese same ministers were incapable of making specific commitments in Bali.
Diezelfde ministers zijn niet in staat gebleken om in Bali concrete toezeggingen los te krijgen.
EnglishWe are incapable of producing down-to-earth legislation with which our citizens can identify.
We zijn niet in staat concrete wetten op te stellen waarin de burger zich kan herkennen.
EnglishNow, to my innocent mind, dead implies incapable of communicating.
Wel, naar mijn mening, betekent dood, niet in staat om te communiceren.
EnglishWhy is the Council inactive and incapable of taking decisions?
Waarom is de Raad zo passief en is hij niet in staat om besluiten te nemen?
EnglishHe says, " I´ m sorry, sir, I´ m incapable of that function. "
Hij zegt, ' Het spijt me, meneer, Ik ben niet geschikt voor die functie. '
EnglishWhy, then, are we incapable of learning the lessons of history?
Waarom lukt het toch maar niet om lering te trekken uit de geschiedenis?
EnglishAnd that is due to the fact that we are incapable of condemning a situation of unfair competition.
En dat komt omdat we niet in staat zijn oneerlijke concurrentiepraktijken aan te pakken.
EnglishIt is not as if the Commission is incapable of doing anything at all.
Het is niet zo dat de Europese Commissie helemaal niets kan doen.