"hurdy-gurdy" in het Nederlands

EN

"hurdy-gurdy" - vertaling Nederlands

EN

hurdy-gurdy {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. muziek
hurdy-gurdy (ook: barrel-organ)
hurdy-gurdy (ook: barrel-organ)

Synoniemen (Engels) voor "hurdy-gurdy":

hurdy-gurdy

Voorbeeldzinnen voor "hurdy-gurdy" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnd this kind of hurdy-gurdy takes anywhere from three to five years [to order and receive it].
Een draailier als deze kost zo'n drie tot vijf jaar [van bestelling tot levering].
EnglishSo, one person could actually play and almost -- this is pretty heavy -- carry the hurdy-gurdy.
Nu kon één iemand draailier spelen en bijna -- 't is best zwaar -- de draailier ook dragen.
EnglishI see you're all up on the history of hurdy-gurdy -- "vielle à roue."
Zo te zien zijn jullie allemaal gefascineerd door de geschiedenis van de draailier. ~~~ "Vielle à roue."
EnglishSo, these are the different kinds and shapes of the hurdy-gurdy.
Dit zijn verschillende soorten en vormen van de draailier.
EnglishHurdy-gurdy, or wheel fiddle.
EnglishThe hurdy-gurdy is the only musical instrument that uses a crank to turn a wheel to rub strings, like the bow of a violin, to produce music.
De draailier is het enige muziekinstrument dat met een hendel een wiel laat draaien om snaren aan te strijken, zoals de boog van een viool, om muziek te maken.
EnglishThe hurdy-gurdy has been used, historically, through the centuries in mostly dance music because of the uniqueness of the melody combined with the acoustic boombox here.
In de loop van de geschiedenis werd de draailier vooral gebruikt in dansmuziek vanwege zijn unieke melodie in combinatie met de akoestische galmkast hier.
EnglishAnd today, the hurdy-gurdy is used in all sorts of music -- traditional folk music, dance, contemporary and world music -- in the U.K., in France, in Spain and in Italy.
Tegenwoordig wordt de draailier gebruikt in allerlei muziekstijlen -- traditionele volksmuziek dans, hedendaagse en wereldmuziek -- in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en in Italië.