"height" in het Nederlands

EN

"height" - vertaling Nederlands

EN height
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

height (ook: altitude, elevation, level)
Close to it are some huge sheds, visible even from that great height.
In de buurt daarvan staan enorme loodsen, die ook op grote hoogte nog zichtbaar zijn.
Look at the coffee table -- it grows in height and width to seat 10.
Kijk naar de koffietafel: ze neemt in hoogte en breedte toe om aan 10 mensen plaats te bieden.
Average height, about that much above sea level.
Gemiddelde hoogte, ongeveer zo hoog boven zeeniveau.
height (ook: acme, climax, peak, summit)
If we hadn’t, then probably this would be the height of sexiness.
Als we het niet waren geworden, dan was dit nu waarschijnlijk het toppunt van zinnelijkheid.
It really seems the height of contradiction to me that we should cooperate with the Chinese police.
Dat wij zouden samenwerken met de Chinese politie lijkt mij werkelijk het toppunt van tegenstrijdigheid.
It is the height of hypocrisy to come here and accuse the Committee on Constitutional Affairs of taking its time on it.
Het is het toppunt van hypocrisie om de Commissie constitutionele zaken ervan te gaan beschuldigen dat ze treuzelt.

Synoniemen (Engels) voor "height":

height

Voorbeeldzinnen voor "height" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe're going to show you what the diameter at breast height of a big Redwood is.
We gaan jullie tonen wat de diameter is van een grote kustmammoetboom op borsthoogte.
EnglishWell, you would know something about his height, but there's a lot of uncertainty.
Je zou wel iets weten over zijn lengte, maar er is een hoop onzekerheid.
EnglishHowever, Mr President, at the height of the evening, we ran out of petrol.
Op het mooiste moment was echter, mijnheer de Voorzitter, de benzine op.
EnglishAt its height in 1997, the initiative was financing and administering around 1 200 projects.
Op het hoogtepunt in 1997 financierde en beheerde het initiatief ongeveer 1200 projecten.
EnglishAt the height of a crisis, time can be better spent on other things.
Op het hoogtepunt van een crisis heeft men zijn tijd voor iets anders nodig dan voor dat.
EnglishWe got deeper and deeper, until it was at Dereck's chest-height.
We gingen dieper en dieper, totdat het tot aan Derecks borsthoogte kwam.
EnglishThe height of these mountains on either side of this valley is greater than the Alps in most cases.
Aan elke kant van de vallei zijn deze bergen meestal hoger dan de Alpen.
EnglishThese include dense black coral forests, some more than two metres in height.
Veel van deze koraalsoorten komen alleen in deze regio voor en sommige kunnen duizenden jaren oud worden.
EnglishIt's not fair that you can change your height, as you want it.
Het is niet eerlijk je lengte te veranderen als je daar zin in hebt.
EnglishWe were there at the height of the financial and stock market crises.
De reis vond plaats op het hoogtepunt van de crisis op de financiële markt en in de effectenhandel.
EnglishAfter 25 years as a directly-elected body, Parliament’ s importance is now at its height.
In de vijfentwintig jaar dat het direct wordt verkozen was het Europees Parlement nog nooit zo belangrijk.
EnglishI remember, for some reason, that they were exactly the same height.
Ik herinner me ook dat ze precies even groot waren.
EnglishFor large numbers of animals, we must demand loading ramps that exactly match the height of the lorries.
Op grotere bedrijven moeten wij een laadbrug eisen die zo hoog is als de vloer van de vrachtwagen.
EnglishSo, we built a terrain that had obstacles three times the hip height of the animals that we're looking at.
Dus bouwden we een terrein met obstakels van drie keer de heuphoogte van de te onderzoeken dieren.
EnglishThe legislator then has to decide whether the height of the step for boarding a bus should be 240, 260 or 280 mm.
Momenteel besluit de wetgever of een bus een instaphoogte van 240, 260 of 280 mm moet hebben.
EnglishYou've arrived at the height of the season, Mr Fenty, but we'll find hotel space for the whole bloody lot of you.
U bent in 't hoogseizoen aangekomen, Mr Fenty, maar we vinden wel 'n hotel voor jullie allemaal.
EnglishThese people would be at the height of their sports careers if they were not ill or had they not died.
Deze mensen zouden op het hoogtepunt van hun sportcarrière staan als ze niet ziek waren of waren overleden.
EnglishThese findings come at the same time as mad cow disease is at its height in most Member States.
Dit bericht komt op hetzelfde ogenblik waarop de crisis rondom de gekkekoeienziekte in de meeste lidstaten op een hoogtepunt is.
EnglishI've also entered in her age, her gender and her height.
EnglishAnd it was at the height of the Cold War.
En dit was op het hoogtepunt van de Koude Oorlog.