"heaven" in het Nederlands

EN

"heaven" - vertaling Nederlands

EN heaven
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

heaven (ook: baldachin, canopy, sky, Shangri-la)
Those of us who believe in heaven have some sort of idea of what heaven would be.
Degenen onder ons die in de hemel geloven, hebben een idee over hoe de hemel zou zijn.
Maybe they will apply to heaven if it is a weather problem.
Misschien wenden ze zich tot de hemel bij problemen met het weer.
Of course, they go to Heaven; they know when they get there.
Zeker, ze gaan naar de hemel, dat weten ze wanneer ze er aankomen.
heaven (ook: air, atmosphere, odor, odour)
Many new Member States, or at least their nationals, will be disappointed in their expectations, when there is no manna from heaven for them after all.
Nu het geld niet uit de lucht komt vallen, zullen veel nieuwe lidstaten of in ieder geval hun burgers worden teleurgesteld in hun verwachtingen.
This freedom on the ground must actually have originated in the heavens, as it seems far less problematic to set down borders in the sky than to remove them on earth.
Het zou logischer zijn geweest als deze vrijheid die wij nu op de grond hebben eerst in de lucht verwezenlijkt zou zijn.
As in the case of the structural funds, the citizens will be led to believe that Europe is handing out heaven-sent money in order to assist them in managing refugees.
Net als bij de structuurfondsen zal de burgers worden voorgehouden dat Europa met het oog op een gemakkelijker opvang van vluchtelingen geld uitdeelt dat uit de lucht is komen vallen.
heaven (ook: paradise, Shangri-la)
Finally, the dream of having heaven on earth is to become a reality.
Kortom, de droom van het aards paradijs zou nu werkelijkheid worden.
That must sound like heaven to a German public prosecutor, who is bound by instructions from the Ministry of Justice.
Voor een Duitse officier van justitie moet dit wel het paradijs lijken, omdat hij wel aan instructies van het ministerie van Justitie gebonden is.

Synoniemen (Engels) voor "heaven":

heaven

Voorbeeldzinnen voor "heaven" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishNearly a thousand years later, peace in the Kingdom of Heaven remains elusive.
Duizend jaar later is de vrede in het Heilig Land nog steeds omstreden.
EnglishSo for heaven's sake, let us start listening to the fishermen as well as the scientists.
Laten we dus in 's hemelsnaam zowel luisteren naar de vissers als naar de wetenschappers.
EnglishFind an artist or a writer -- or, heaven forbid, find a philosopher and talk to them.
Zoek een artiest of een schrijver -- of, god verhoede, ga naar een filosoof en praat met hem.
EnglishThis did not fall like manna from heaven: we achieved it in the Conciliation Committee.
Dat is ons niet in de schoot gevallen; daarvoor hebben we in het bemiddelingscomité gestreden.
EnglishYet, for heaven’ s sake, an association agreement exists with Tunisia!
Met dat land hebben we nota bene een associatieovereenkomst!
English(Laughter) Everyone comes back from heaven, but never from hell.
Als ze één van mijn vrienden terugroepen, die komen niet uit...
EnglishIt would be preferable if this were done now rather than when a new disaster occurs, which Heaven forbid.
Dat kan beter nu gebeuren dan dat het gebeurt als er onverhoopt een nieuwe ramp plaatsvindt.
EnglishAnd then two years later someone said to me: 'For heaven's sake, what has happened to all our Spanish workers?
Twee jaar later vroeg men mij waar onze Spanjaarden in vredesnaam heen waren gegaan.
EnglishHe is a member of the French Foreign Legion and holds a French passport; heaven knows where he is now.
Hij dient in het Franse vreemdelingenlegioen en heeft een Frans paspoort; God weet waar hij zich ophoudt.
EnglishFor heaven's sake, let us not isolate Iraqi society.
Laten wij de Iraakse samenleving alsjeblieft niet isoleren.
EnglishAnd, in contrast to what you said, Commissioner, Michelin is not in fact, heaven knows, an isolated case.
En in tegenstelling tot wat u beweerde, mevrouw de commissaris, is Michelin allerminst een uitzondering.
EnglishIf this were to be permitted, heaven knows what would be the future of such a market for buying and selling.
Als dit toegestaan zou zijn, dan moet men eens nadenken over het vervolg van zo'n koop- en verkoopmarkt.
EnglishThen, let us finance these policies, for heaven's sake.
Welnu, laten we dat beleid financieren alstublieft.
EnglishHow this proposal for a regulation is supposed to be compatible with the Lisbon strategy, heaven knows.
Het is me totaal onduidelijk hoe dit voorstel voor een verordening valt te rijmen met de strategie van Lissabon.
EnglishI think that Mr d'Aboville said just now, for heaven's sake, that it was something like 12 % of the catch.
Ik geloof dat de heer d'Aboville zo-even al heeft gezegd dat het hier, in hemelsnaam, om 12 % van de vangst gaat.
EnglishCaptain Algren, what in heaven is this going on?
Kapitein Algren, wat is er in godsnaam aan de hand?
EnglishAnd of course, this is nerd heaven, right?
En natuurlijk, is dit het Walhalla voor nerds, nietwaar?
EnglishOK, I am ready to loan you Heaven Can Wait.
Ik ben klaar...... om je te lenen ' Heaven Can wait '.
EnglishWhat we learned from Helsinki – and, thank heaven, on later occasions – has now been incorporated into law.
De verklaringen van Helsinki - - en godzijdank de gelijkgestemde latere verklaringen - - zijn nu in de wet verankerd.
EnglishFor heaven's sake, I do not think that is what you want.