"to gripe" in het Nederlands

EN

"to gripe" - vertaling Nederlands

NL

"grip" - vertaling Engels

volume_up
grip krijgen {ww.}
NL

grip {de}

volume_up
Als je je grip verandert, kan het zich daarop aanpassen.
If you change the grasp, it can adjust to that.
Het probeert grip te krijgen op jou, op de firmware in de menselijke schedel, zodat het kan aanraden welke film je vervolgens zou kunnen bekijken -- hetgeen een zeer moeilijk probleem is.
It's trying to get a grasp on you, on the firmware inside the human skull, so that it can recommend what movie you might want to watch next -- which is a very, very difficult problem.

Voorbeeldzinnen voor "to gripe" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishYou gripe to me, I gripe to my superiors and so on.
Jij tegen mij, ik tegen m'n superieur en zo verder.
EnglishI don't gripe to you or in front of you.
EnglishI got no gripe with you
EnglishThis is the way to gripe!