"to go forward" in het Nederlands

EN

"to go forward" - vertaling Nederlands

EN to go forward
volume_up
{werkwoord}

to go forward (ook: to advance)
Let us use them and let us go forward step by step.
Laten we ze gebruiken en laten we stap voor stap voorwaarts gaan.

Vergelijkbare vertalingen voor "to go forward" in Nederlands

Go zelfstandig naamwoord
Dutch
to go werkwoord
forward zelfstandig naamwoord
forward bijvoeglijk naamwoord
to forward werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "to go forward" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThese important coalitions are needed for the project for Europe to go forward.
Deze belangrijke coalities zijn nodig om het Europees project verder te helpen.
EnglishFor me this is just the beginning of a process which can only go forward.
Voor mij is dit slechts het begin van een proces, dat alleen maar verder kan gaan.
EnglishWhat's the role of the public versus the private as things go forward?
Wat is de positie van het openbare versus dat wat privé is in deze ontwikkeling?
EnglishPeople got upset, but this is the only way we're going to go forward.
Mensen werden boos, maar dit is de enige manier waarop we vooruit kunnen gaan.
EnglishAnd I did, and we ended up naming it Duterimbere, meaning "to go forward with enthusiasm."
Dat deed ik. ~~~ We noemden ze Duterimbere, ofwel 'ga door met enthousiasme'.
EnglishMr President, this will now go forward to the Council and the Commission.
Mijnheer de Voorzitter, het is nu de beurt aan de Raad en de Commissie.
EnglishWe cannot do it before we have reasonable consensus to go forward.
Dat kunnen we niet doen voordat er een redelijke consensus is om vooruit te komen.
EnglishIt would be good if we could go forward with maximum agreement.
Het zou goed zijn als wij verder kunnen gaan op basis van een maximale consensus.
EnglishWe want to solve problems together and go forward into the future together.
Wij willen samen de problemen oplossen en samen de toekomst ingaan.
EnglishI thank everybody for their support and I hope this will go forward with great vigour.
Ik dank iedereen voor zijn steun en ik hoop dat dit krachtdadig ter hand zal worden genomen.
EnglishI also believe that we will be ready to go forward with decision-making in December.
Ik denk ook dat wij in december klaar zullen zijn om vooruitgang te boeken in de besluitvorming.
EnglishI would like this revised wording to go forward to the vote.
Dus dit is de tekst waarvan ik graag zag dat hij in stemming werd gebracht.
EnglishWe must not be afraid to go forward, to react to changes in the market.
We mogen niet bang zijn om vooruit te kijken, om adequaat te reageren op nieuwe marktontwikkelingen.
EnglishThese are the real issues that should face us as we go forward.
Dat zijn de zaken waar het echt om gaat en die we voor ogen moeten houden op de weg vooruit.
EnglishNow, how we're going to go forward on this -- what's the right approach?
Nu, hoe gaan we voortgang vinden: wat is de juiste aanpak?
EnglishYou face the circumstances you have in front of you and you go forward.
Je ziet de omstandigheden onder ogen en je begint van daar.
EnglishIt's because possibilities on this planet, they don't go back, they go forward.
Die gaan niet achteruit, die gaan vooruit.
EnglishLet us hope that the amendments tabled go forward and we can vote in favour of this proposal.
Wij hopen dat de voorgestelde amendementen succes hebben en dat iedereen voor dit voorstel zal kunnen stemmen.
EnglishWe hope the Greek Cypriot and Turkish Cypriot electors will have the courage to go forward right now.
Wij wensen de Cypriotische kiezers van Griekse en Turkse zijde de moed om nu de bladzijde om te slaan.
EnglishSo I want to get in the machine, and I want to go forward.
Dus wil ik ook in de machine en ik wil vooruit in de tijd.