"given name" in het Nederlands

EN

"given name" - vertaling Nederlands

EN given name
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

given name

Synoniemen (Engels) voor "given name":

given name

Vergelijkbare vertalingen voor "given name" in Nederlands

given zelfstandig naamwoord
Dutch
given bijvoeglijk naamwoord
given werkwoord
to give werkwoord
name zelfstandig naamwoord
to name werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "given name" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishAnswers during Question Time will still be given in the name of the country to hold the Presidency.
De antwoorden tijdens het vragenuur zullen uit naam van het voorzitterschap gegeven blijven worden.
EnglishI think that if core labour standards are not given a name, we will forget them, and they will cease to exist.
Ik denk dat als de fundamentele arbeidsnormen niet worden genoemd en worden vergeten, ze ook niet bestaan.
EnglishI have given a name to my pain...... and it is Batman.
Ik heb mijn problemen een naam gegeven...
EnglishWe've given this person a name.
We hebben deze persoon een naam gegeven.
EnglishCommissioner, I have used an expression, highly prized by feminists, who said that things that are not given a name do not exist.
Mevrouw de commissaris, ik ben uitgegaan van de onder feministen zeer populaire stelling dat hetgeen niet wordt genoemd ook niet bestaat.
EnglishFor me, what is essential is not the name eventually given to the text that grows out of the work of the Convention and the Intergovernmental Conference.
Welnu, voor mij is de essentie niet de naam van de tekst die de vrucht zal zijn van de conventie en de intergouvernementele conferentie.
EnglishThis debate, which has been given the name 'Wider Europe - New neighbours ', was basically inaugurated last year with interventions and contributions from the Member States.
Dit denkproces heeft de naam ' Het Grote Europa - nieuwe buurlanden? gekregen en werd in feite vorig jaar met de bijdragen en interventies van de lidstaten ingeluid.
EnglishAs I set out in my explanatory statement, the programme would also benefit from being given a name that would help raise its profile among students, universities and the general public.
Zoals ik in mijn toelichting al uiteen heb gezet, zou het programma ook gebaat zijn bij een naamgeving die studenten, universiteiten en de algemene publieke opinie erg aanspreekt.
EnglishOur little portion of oneness is given a name, is told all kinds of things about itself, and these details, opinions and ideas become facts, which go towards building ourselves, our identity.
Onze kleine portie eenheid krijgt een naam, leert een hoop dingen over zichzelf. ~~~ Deze details, meningen en ideeën worden feiten, waarmee wij aan onszelf bouwen, aan onze identiteit.