"fumes" in het Nederlands


Infinitief van fumes: to fume
EN

"fumes" - vertaling Nederlands

EN to fume
volume_up
[fumed|fumed] {werkwoord}

to fume (ook: to exhale)

Synoniemen (Engels) voor "fume":

fume

Voorbeeldzinnen voor "fumes" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI had to wear a gas mask because of the toxic fumes -- I guess, except for in this picture.
Ik moest een gasmasker dragen vanwege de giftige dampen, behalve op deze foto dan.
EnglishWe must not fiddle while the earth chokes on our fumes.
We mogen niet werkloos toezien hoe de wereld stikt in onze eigen uitstoot.
EnglishIf Helsinki or Edinburgh became seriously polluted with diesel fumes, that would give rise to costs.
Als Helsinki of Edinburgh ernstig vervuild zouden raken door dieselgassen, zou dat kosten met zich meebrengen.
EnglishExhaust fumes and the lack of traffic safety were accepted as part of the deal, as well as the noise cars generate.
Uitlaatgassen en verkeersonveiligheid werden op de koop toe genomen, evenals het lawaai dat auto's veroorzaken.
EnglishA considerable proportion of the C02 that we all send into the atmosphere is accounted for by car exhaust fumes.
Een aanzienlijk deel van de C02 die we met zijn allen de lucht inblazen, komt uit de uitlaatpijpen van onze auto's.
EnglishI've got 230 people up here flying on petrol fumes.
Onze brandstof-tank kookt inmiddels droog.
EnglishThe Members have to wait in a basement full of exhaust fumes, which delays them and which does not do their health much good either.
De leden moeten in de kelder met veel uitlaatgassen wachten wat vertraging tot gevolg heeft en ook voor de gezondheid niet zo goed is.
EnglishWe're running on fumes.
EnglishAs far as the allocation of slots is concerned, I believe that more consideration should be given to environmental criteria, such as noise and exhaust fumes.
Ik geloof dat bij de toewijzing van slots meer rekening moet worden gehouden met milieucriteria, zoals lawaai en uitlaatgassen.
EnglishThe environmental situation in the Baltic Sea is alarming, not least in respect of exhaust fumes from road transport and the risks from nuclear power stations.
De milieutoestand in de Oostzee is alarmerend, vooral op het punt van uitlaatgassen van wegverkeer en de risico's rond kerncentrales.
EnglishAnd sometimes they'll resort to what's known as the "burn and sniff" technique where they'll burn the plastic and smell the fumes to try to determine the type of plastic.
Soms passen ze de zogenaamde 'brand-en-snuif'-techniek toe waarbij ze het plastic verbranden en de dampen ruiken om de soort plastic te proberen te bepalen.
EnglishIn ten years ' time there will be fewer people - children and older people - suffering from asthma caused by car fumes if the targets of this Auto-Oil programme are met.
Als de doelstellingen van dit Auto/Olie-programma gehaald worden, zullen over een jaar of tien minder mensen - kinderen en ouderen - aan astma lijden die door autogassen is veroorzaakt.