EN

friend {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I saw on this morning's television that Chirac was welcomed in China as a friend.
Vanmorgen zag ik op de televisie dat Chirac in China is ontvangen als een vriend.
We fully and entirely support the outstanding report by my friend Gerhard Botz.
Wij staan volledig achter het uitstekende verslag van mijn vriend Gerhard Botz.
For your dead friend...... for the job you didn't finish in San Antonio.
Voor jouw dode vriend... voor de klus in San Antonio die je niet hebt afgemaakt.
Girl 9: My friend Justine kinda took my friend Kelly, and now they're being mean to me.
Mijn vriendin Justine heeft mijn vriendin Kelly zowat afgenomen, en nu zijn ze gemeen tegen mij.
I was with my friend Susan Meiselas, the photographer, in the Mathare Valley slums.
Ik was met mijn vriendin Susan Meiselas, de fotografe, in de Mathare Valley sloppenwijken.
And my friend was preparing this big bowl, and I said, "What is it?"
Mijn vriendin maakte deze grote schaal klaar, en ik vroeg: "Wat is dat?"
If you wanna make cupcakes, I can take you to your friend Ginny's house.
Als je cakejes wilt maken, kan ik je naar je vriendje Ginny brengen.
Do we think it is normal that a young Turkish person should have to apply for a visa to follow his football team on a trip to London, whilst his Spanish friend can do so without one?
Vinden we het soms normaal dat Turkse jongeren een visum moeten aanvragen om met de voetbalploeg naar Londen te gaan terwijl hun Spaans vriendje dat niet hoeft te doen?
friend (ook: buddy)
Hij is mijn maatje, zeg ik je.
I'm not going to blow up your little female friend.
Ik ga heus niet je vriendinnetje opblazen.

Voorbeeldzinnen voor "friend" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe fully and entirely support the outstanding report by my friend Gerhard Botz.
Wij staan volledig achter het uitstekende verslag van mijn vriend Gerhard Botz.
EnglishI saw on this morning's television that Chirac was welcomed in China as a friend.
Vanmorgen zag ik op de televisie dat Chirac in China is ontvangen als een vriend.
EnglishMy last and final word is to my old friend Freddy Willockx: Yes, you are right.
Ten slotte kan ik mijn oude vriend, de heer Willockx, zeggen dat hij gelijk heeft.
EnglishI am also sorry to have to say as much to my friend and colleague Mr Dupuis.
Ik betreur dat ik dit tegen de heer Dupuis, mijn collega en vriend, moet zeggen.
EnglishAnd I just wanted to show you what happened one day when Turbo brought in a friend.
Ik wil jullie laten zien wat er op een dag gebeurde toen Turbo een vriend meenam.
EnglishHere's a picture of me and my friend, Chris, on the coast of the Pacific Ocean.
Hier is een foto van mijn vriend Chris en ik aan de kust van de Grote Oceaan.
EnglishI would also like to congratulate my friend Mr Jo Leinen on the quality of his work.
Ik wil verder mijn vriend Jo Leinen feliciteren met de kwaliteit van zijn werk.
EnglishAnd they said -- this one friend of mine said, "I've got one word for you: plastic."
En ze zeiden -- deze ene vriend van mij zei, "Ik heb één woord voor je: plastic."
EnglishThey even created an e-card so you could send your friend a dancing Splashy.
Ze maakten zelfs een e-card met een dansende Splashy om aan je vrienden te sturen.
EnglishLet me take your order, jot it down You ain't never had a friend like me!
Laat me uw bestelling even opnemen, u heeft nog nooit een vriend zoals ik gehad!
EnglishAnd don't just find another technologist friend; find somebody different than you.
En ga niet weer naar een vriend-technoloog; zoek iemand, anders dan jezelf.
EnglishI was quite relieved to begin with when I saw that my friend Mr Barton was not here.
Ik was eerst heel opgelucht toen ik zag dat mijn vriend Barton niet hier was.
EnglishI want to state yet again, here in this House, that I am a friend of Islam.
Ik wil hier nog eens in dit Parlement verklaren dat ik een vriend ben van de islam.
EnglishFirstly, I should like to congratulate my friend Mr Takkula on his report.
Allereerst wil ik mijn collega, de heer Takkula, feliciteren met zijn verslag.
EnglishFor your dead friend...... for the job you didn't finish in San Antonio.
Voor jouw dode vriend... voor de klus in San Antonio die je niet hebt afgemaakt.
EnglishThis is one area in which I believe the Commission can be a very great friend to Wales.
Dit is een gebied waarop de Commissie echt haar goede wil kan tonen aan Wales.
EnglishMy thanks also to my friend Mr Nisticò, even if there is one question we disagree on.
Ook dank ik mijn vriend Nisticò, al zijn wij het over één kwestie niet eens.
EnglishI wish to thank my friend, the Commissioner, whom I have always found very helpful.
Ik wil mijn vriend, de commissaris, bedanken voor zijn niet aflatende hulpvaardigheid.
EnglishListen, your friend got himself in a lot of trouble before he quit the school.
Luister, je vriend haalde zich heel wat problemen op de rug toen hij met school stopte.
EnglishI would just like to say to my good friend Philippe Morillon, 'Philippe, you are wrong.
Ik wil Philippe Morillon graag het volgende zeggen: ' Philippe, je vergist je.

Synoniemen (Engels) voor "friend":

friend
friendly