"forward motion" in het Nederlands

EN

"forward motion" - vertaling Nederlands

EN forward motion
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

forward motion
volume_up
voorwaardse beweging {de}

Synoniemen (Engels) voor "forward motion":

forward motion

Vergelijkbare vertalingen voor "forward motion" in Nederlands

forward zelfstandig naamwoord
forward bijvoeglijk naamwoord
to forward werkwoord
motion zelfstandig naamwoord
to motion werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "forward motion" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishHaving said this, our Group is pleased about the step forward which the compromise motion represents.
Wij zijn echter verheugd over de vorderingen die met deze ontwerpresolutie zijn geboekt.
EnglishWe support the proposal put forward in the joint motion for a resolution on the G8 meeting.
Dit is een belangrijk moment om met de nodige krachten een oplossing van dit probleem te bereiken.
EnglishMr President, I am speaking to put forward a procedural motion with reference to Rule 152.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik neem het woord voor een voorstel van orde onder verwijzing naar artikel 152.
EnglishAs far as Tunisia is concerned, the pretexts put forward in the motion for a resolution are flimsy and the evidence slight.
Wat Tunesië betreft, zijn de in de ontwerpresolutie gebruikte voorwendsels uiterst mager en de bewijzen licht.
EnglishAs the Liberals were very definitely opposed to the idea, I am astonished that they have now put forward this motion, but that is their right.
Daarom verbaast het me dat dit voorstel nu van de liberalen komt, maar het is hun volste recht.
EnglishKicking harder doesn't solve the problem because the average swimmer only transfers about three percent of their energy expenditure into forward motion.
Harder trappen lost het probleem niet op omdat de gemiddelde zwemmer slechts drie procent van zijn energie steek in voorwaartse bewegingen.
EnglishSecondly, looking forward to the motion for a resolution on the Katiforis report later this evening, paragraph 28 is of particular importance.
Ten tweede is, met een vooruitblik naar de ontwerpresolutie in het verslag-Katiforis, dat later vanavond op de agenda staat, paragraaf 28 van bijzonder belang.