"food for thought" in het Nederlands

EN

"food for thought" - vertaling Nederlands

EN food for thought
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

food for thought
I am sure that the future Presidency will find food for thought in it.
Ik weet zeker dat het komende voorzitterschap er stof tot nadenken in zal vinden.
There is much food for thought in this report for us to digest.
Dit verslag geeft ons heel wat stof tot nadenken.
Therefore, I think this gives us food for thought.
Ik denk dus dat hier nog stof tot nadenken ligt.

Synoniemen (Engels) voor "food for thought":

food for thought

Vergelijkbare vertalingen voor "food for thought" in Nederlands

food zelfstandig naamwoord
food
Dutch
for voorzetsel
for voegwoord
thought zelfstandig naamwoord
thought werkwoord
to think werkwoord

Voorbeeldzinnen voor "food for thought" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishI should like to refer to three types of solution which might be food for thought.
Ik wilde drie soorten oplossingen, drie wegen ter overdenking, aan de orde stellen.
EnglishThis is a view which will hopefully give Western politicians food for thought.
Een stellingname die westerse politici hopelijk tot nadere bezinning brengt.
EnglishJudging by some of them, perhaps not, but it does give us food for thought.
Te oordelen naar een aantal van hen misschien niet, al geeft het wel te denken.
EnglishIt's critical because this is the way the food industry thought before Howard.
Dat is omdat dit is hoe de voedselindustrie dacht voordat Howard kwam.
EnglishI would like to thank you very much, Mr Valverde, you have given us food for thought.
Hartelijk dank, mijnheer Valverde, u hebt ons aan het denken gezet.
EnglishThat should also give us food for thought for strategic planning.
Dit zou ook een overweging voor strategische planningen moeten zijn.
EnglishThat should give us politicians, and indeed everyone involved, food for thought.
Dat moet de politici en de vissers te denken geven.
EnglishThese things must provide food for thought, and prompt us to react.
Dit moet voor ons een aansporing tot nadenken en handelen zijn.
EnglishThat must give the Commission food for thought, to the effect that something must be done on this score fast.
Dat moet ook de Raad te denken geven, namelijk dat er snel iets op dit punt moet gebeuren.
EnglishWhat gives me food for thought is that OPEC stands together with the USA on climate policy.
Wat mij tot nadenken stemt is dat de OPEC inzake het klimaatbeleid aan de kant van de Verenigde Staten staat.
EnglishAnd, to be perfectly honest, even I have to recognise that the White Paper provides some interesting food for thought.
Het Witboek, en dat moet ook ik eerlijk toegeven, bevat enkele interessante ideeën.
EnglishIf you want to refuel nationalism and give food for thought to those nostalgic for the past, do so.
Als wij het nationalisme en de hang naar het verleden willen voeden, dan moeten wij vooral zo doorgaan.
EnglishPersonally, as rapporteur I would vote against but, as a Member, I feel that there is food for thought here.
Als rapporteur stem ik tegen, maar als afgevaardigde wil ik er best nog wel eens over nadenken.
EnglishI am sure this report will give food for thought to those Member States that have not signed.
Ik ben er zeker van dat dit verslag de lidstaten die de verordening nog niet ondertekend hebben, tot nadenken zal aanzetten.
EnglishThis warning should give us food for thought.
Deze waarschuwing moet ons tot nadenken aanzetten.
EnglishThe efforts of the presidency to ban the subject of Austria from the agenda gave me even more food for thought.
Daarom ben ik zeer sceptisch gestemd nu het voorzitterschap probeert het thema " Oostenrijk " van de agenda af te houden.
EnglishThat should give us food for thought.
Dat zou ons toch eens aan het denken moeten zetten.
EnglishIt will certainly give the Commission food for thought where macro-financial assistance to third countries is concerned.
De Commissie zal zich in haar overwegingen over externe financiële bijstand beslist door dit verslag laten leiden.
EnglishToday's communication offers fresh food for thought, and the Belgian Presidency intends to continue on this path.
De mededeling van vandaag opent nieuwe denkpistes en het Belgische voorzitterschap is voornemens op deze weg verder te gaan.
EnglishHowever, I would like to cite two statistics which, while not relating directly to our budget, do give us food for thought.
Toch wil ik twee cijfers vermelden die niet direct op deze begroting betrekking hebben, maar die wel te denken geven.