EN

firm {zelfstandig naamwoord}

volume_up
That firm supplied glucose syrup or treacle to Dutch feed manufacturers.
Die firma leverde glucosestroop of suikerstroop aan Nederlandse diervoederfabrikanten.
One German firm wants to produce 100 million bottles a year.
Een Duitse firma wil honderd miljoen flessen per jaar bottelen.
This firm was suspected of fraud as early as 1992.
Deze firma werd al in 1992 verdacht van fraude.

Voorbeeldzinnen voor "firm" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishWe are, I believe, now awaiting specific and firm proposals from the Commission.
Ik denk dat wij nu concrete en krachtige voorstellen van de Commissie verwachten.
EnglishIs there a firm commitment for them to hold debates and for them to take decisions?
Zullen de parlementen het recht krijgen om te debatteren en besluiten te nemen?
EnglishThat implies firm and unswerving commitment from the Council itself first of all.
Dit vereist in de eerste plaats de vaste en permanente wil van de Raad zelf.
EnglishThe European Union once again emphasises its firm rejection of the death penalty.
De Europese Unie onderstreept nogmaals dat ze de doodstraf met klem afkeurt.
EnglishOur rapporteur, Minerva Malliori, deserves our firm support for her approach.
Onze rapporteur, Minerva Malliori, verdient met haar aanpak onze ferme steun.
EnglishI agree with all those who say that Milosevic only understands firm talk.
Ik sluit mij bij allen aan die zeggen: Milosevic verstaat uitsluitend harde taal.
EnglishChairman Giscard d'Estaing's draft constitution may be likened to a large removal firm.
De ontwerpgrondwet van de heer Giscard d'Estaing lijkt wel een grote verhuisfirma.
EnglishThe resolution says that the multinational firm Shell is still in Nigeria.
Er staat in de resolutie dat de multinational Shell nog steeds in Nigeria is.
EnglishLadies and gentlemen, please excuse me if I have to be very firm about speaking time.
Beste collega's, ik vraag u om begrip als ik zeer consequent omga met de spreektijd.
EnglishThe answer I can give Mr Mölzer is a very brief one, and it consists of a firm ‘ yes’.
- Op de vraag van de heer Mölzer kan ik met een duidelijk ` ja ' antwoorden.
EnglishFurthermore, this return of confidence is based on very firm political commitments.
Dit hernieuwde vertrouwen stoelt bovendien op zeer duidelijke politieke verbintenissen.
EnglishAs such a decision can always be contested, it should be based on firm grounds.
Omdat een dergelijke beslissing altijd kan worden betwist, moet zij goed gefundeerd zijn.
EnglishIt is my firm opinion that innovation is also the basis of employment.
Innovatie is, naar mijn stellige overtuiging, ook de basis van werkgelegenheid.
EnglishIt is our firm intention to give new impetus to international negotiations.
Het is ons stellig streven de internationale onderhandelingen een nieuw elan te geven.
EnglishOther countries besides those of the EU must take a firm hand with the flag states.
De strengheid van vlaggenstaten mag niet bij de Europese Unie ophouden.
EnglishIn the context of its powers, the Commission stands firm in the fight against homophobia.
De Commissie doet alles wat in haar macht ligt om te strijden tegen homohaat.
EnglishMoreover, firm conditions are attached to the aid which is to be provided.
Overigens, aan de te verlenen bijstand zijn stevige voorwaarden verbonden.
EnglishA private firm cannot decide whether the expenditure is appropriate.
Een particulier bedrijf kan echter niet beoordelen of de uitgaven terecht waren.
EnglishCombating this phenomenon must be firm, far-reaching and unflinching.
We dienen dit fenomeen daarom met ferme hand en zonder aarzeling te bestrijden.
EnglishRepression in Cuba has received a prompt, firm and sustained reaction from the Union.
De Unie heeft direct, resoluut en steeds opnieuw gereageerd op de onderdrukking in Cuba.