EN

fire {zelfstandig naamwoord}

volume_up
There was not a fire on that particular occasion, but we were not to know that.
Uiteindelijk was er geen brand, maar dat wisten wij niet.
Fundamentalists have set fire to the newspaper's offices in Peshawar.
De fundamentalisten hebben het kantoor van de krant in Peshawar in brand gestoken.
Fight the fire in the winter and not in the summer, when it is already raging.
Dat wil zeggen, de brand in de winter bestrijden, en niet in de zomer, wanneer hij woedt.
I do not recommend fighting fire with fire in this circumstance.
Ik ben er geen voorstander van om in dit geval vuur met vuur te bestrijden.
These are the three working elements of fire that you have to have to have a good controlled fire.
Dit zijn de drie basiselementen van vuur die je nodig hebt voor een goed gecontroleerd vuur.
There will be water and fire, sun and storm, and they will make for an exciting debate.
Het zal water en vuur zijn, zon en stormwind, dat maakt het debat spannend.
And you can think of the open-pit fire as a laboratory.
En je kan een kampvuur zien als een laboratorium.
The explosion and fire which followed it led to the deaths of seven workers.
De explosie en de daarop volgende vuurzee had de dood van zeven werknemers tot gevolg.
The women in this room are lotuses in a sea of fire.
De vrouwen in deze zaal zijn lotussen in een vuurzee.

Voorbeeldzinnen voor "fire" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThey are the oil on the fire which will further escalate the spiral of violence.
Die wapenstromen zijn olie op het vuur dat de geweldspiraal verder zal aanstuwen.
EnglishSometimes people get killed, and sometimes people set themselves on fire to protest.
Soms worden mensen vermoord en soms steken mensen zichzelf uit protest in brand.
EnglishThe latest attempt at a cease-fire was on 12 April and it has promptly collapsed.
Het laatste staakthet-vuren was van 12 april en is allang weer aan flarden geschoten.
EnglishThe controller checks the computer, ready to fire, and the first ball is fired.
De bediener kijkt of de computer klaar is, en de eerste bal is afgeschoten.
EnglishAnd they noticed that the city never gets to digging out these fire hydrants.
Ze bemerkten dat de stad niet toekomt aan het uitgraven van deze brandkranen.
EnglishEvery year approximately half-a-million hectares of forest are destroyed by fire.
Jaarlijks wordt omstreeks een half miljoen hectare bos door brand verwoest.
EnglishOn the contrary, exploiting the fear of AIDS in this manner is playing with fire.
Integendeel, het op deze manier exploiteren van de angst voor aids is spelen met vuur.
EnglishHe would be lit from within, and lit from below and all lit up on fire with divinity.
In hem, onder hem, boven hem gloeide het. ~~~ Een goddelijk vuur doortrok hem.
EnglishWe have to do everything in our power to make sure that this cease-fire lasts.
Wij moeten alles doen wat in onze macht ligt om te zorgen dat dit bestand standhoudt.
EnglishThe President is also still under fire over the Bulog and Brunei affair.
De president ligt ook nog onder vuur in verband met de Bulog- en Brunei-affaire.
EnglishWe're standing around with watering cans, when what we really need is the fire brigade.
We staan erbij met flessen water, terwijl we toch echt de brandweer nodig hebben.
EnglishThey opened fire on the Red Cross, which was trying to gain entry to the camp.
Ze hebben inderdaad geschoten op het Rode Kruis dat het kamp probeerde binnen te komen.
EnglishWe must adopt fire prevention action, bearing in mind especially that these must be in...
Maatregelen ter voorkoming van bosbranden zijn derhalve absoluut noodzakelijk...
EnglishThe explosion and fire which followed it led to the deaths of seven workers.
De explosie en de daarop volgende vuurzee had de dood van zeven werknemers tot gevolg.
EnglishThe issue of protection against fire is a different and more complex one.
De bescherming tegen bosbranden vertoont een ander en ook complexer karakter.
EnglishLeft by the fountain, right by the fire exit, to the elevator at the end.
Rechts bij de waterfontein, dan weer gelijk rechts en dan doorlopen tot aan de lift.
EnglishMusawwira from Ghana, Hadya from Pakistan, Jaleel from Iran who uses fire.
Musawwira uit Ghana, Hadya uit Pakistan, Jaleel uit Iran die vuur gebruikt.
EnglishFight the fire in the winter and not in the summer, when it is already raging.
Dat wil zeggen, de brand in de winter bestrijden, en niet in de zomer, wanneer hij woedt.
EnglishIf there really was a fire in the building, this would be far too long.
Ik denk dat als er echt brand is in het gebouw, dat het dan veel te laat kan zijn.
EnglishLast week I witnessed the outbreak of such a fire in my home region.
Afgelopen week heb ik het ontstaan van zo'n brand in mijn thuisregio meegemaakt.