EN files
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

files (ook: archives, records)
Madam President, over the last few days, the Italian press has disclosed the scandal of the Mitrokhin files which concern spying.
Mevrouw de Voorzitter, de afgelopen dagen heeft de Italiaanse pers het schandaal onthuld rond het Mitrochin-archief, dat gaat over spionage.

Voorbeeldzinnen voor "files" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe compare each upload against all of the reference files in our database.
We vergelijken elke upload met alle referentiebestanden in onze database.
EnglishTheir successors built the walls, bought the shelves and filled these shelves with files.
Hun opvolgers hebben muren gebouwd, planken gekocht en ordners daarop gezet.
EnglishA refugee who files an application in Poland is not simply a problem for Poland.
Een vluchteling die in Polen een verzoek tot opname doet is niet alleen voor Polen een probleem.
EnglishYou read a couple of files on Jason Bourne, and that makes you an expert?
Dus jij bent een expert omdat je iets over hem gelezen hebt?
EnglishSome people get aroused by the binder files, but most do not.
Een enkeling kan dat sexy vinden, maar voor de meesten geldt dat niet!
EnglishYou feel as if you are facing a wall full of binder files.
Je wordt bekropen door het gevoel dat je tegen een muur van ordners staat aan te kijken.
EnglishThe Commission's files from that time are sufficient to show that this was not the case.
Wat de Commissie toen heeft gedaan bewijst het tegendeel.
EnglishThis is most apparent in the case of the alleged disappearance of files in the Fléchard affair.
Dat zien wij het duidelijkst aan de zaak van de zogenaamd verdwenen notulen in de affaire-Fléchard.
EnglishSo like Fox Mulder on "X-Files," who wants to believe in UFOs?
Zoals Fox Mulder in de "X-Files". ~~~ Wie wil geloven in UFO's?
EnglishPetition 318/ 2000 runs to seven lever-arch A4 files.
Verzoekschrift 318/2000 neemt meer dan zeven A-4 mappen in beslag.
EnglishThere are no one-size-fits-all solutions, but, as they say in the X-Files: the truth is out there!
Er bestaan geen algemene oplossingen, maar, zoals ze in de ` X-Files ' zeggen: " The truth is out there! "
EnglishThen you steal one of my case files from homicide... and you're saying this is just a fuckin ' automobile accident?
Dan steel je een van mijn moorddossiers... en nu zeg je dat dit gewoon een auto-ongeluk is?
EnglishWhen we compare those hundred years of video, we're comparing it against millions of reference files in our database.
Wanneer we die 100 jaar video vergelijken, doen we dat met miljoenen referentiebestanden in onze database.
EnglishThere is the mysterious category X, which sounds like something menacing out of the X-Files or some such science fiction.
Zo is er de onheilspellende rubriek X. Dat klinkt als de X-files, iets onheilspellends en science fiction-achtigs.
EnglishOLAF has just completed a very thorough investigation, and its conclusions are clear: The files will never be found.
OLAF heeft zojuist een zeer grondig onderzoek afgesloten, en de conclusies liegen er niet om: de documenten zijn nooit meer te achterhalen.
EnglishHow do you know that those whom you regularly e-mail are not hunted by the police as sharers of illicit files on a large scale?
Hoe weet je dat de personen naar wie je regelmatig mails stuurt geen grootschalige bestandendelers zijn waar de politie op jaagt?
EnglishIf hackers can access Pentagon files, then obviously they can also access electronic commerce networks.
Als computerkrakers toegang kunnen krijgen tot de databanken van het Pentagon, dan krijgen ze natuurlijk ook toegang tot de elektronische handelsnetwerken.
EnglishWe now have the opportunity to ensure that the financial instability of the past can be consigned to the files of history.
We hebben nu de kans ervoor te zorgen dat het probleem van de financiële instabiliteit voor eens en voor altijd tot het verleden behoort.
EnglishA lack of discipline in the treatment of the files makes it possible to manipulate them by adding or removing documents.
De gebrekkige discipline in de omgang met de stukken kan ertoe leiden dat deze door het toevoegen of wegnemen van documenten worden gemanipuleerd.
EnglishThe first few years of the web were pretty much video-free, for this reason: video files are huge; the web couldn't handle them.
Wat dan weer een geheel nieuwe cyclus van publiek-versnelde innovatie gaat lanceren. ~~~ De eerste jaren van het web zag je weinig video's.