"expensive" in het Nederlands

EN

"expensive" - vertaling Nederlands

EN expensive
volume_up
{bijvoeglijk naamwoord}

expensive (ook: costly, dear, high-end, pricey)
volume_up
duur {bn.}
The most expensive country is almost twice as expensive as the cheapest.
Het duurste land is bijna twee keer zo duur als het goedkoopste.
Other alternatives are being described as too expensive and leading to distortion.
Andere alternatieven worden afgeschilderd als te duur en marktverstorend.
They're expensive to install, but they are more expensive not to.
Ze zijn duur om te installeren, maar nog duurder om het niet te doen.
expensive
volume_up
dure {bn.}
BSE has been an expensive lesson for Europe and one that cannot ever be repeated.
BSE is een dure les voor Europa geweest en een die nooit herhaald mag worden.
Economic experts have calculated that this expensive line would never be a success.
Economische deskundigen rekenden uit dat deze dure lijn nooit een succes zal worden.
Is this not an expensive method which also has security implications?
Is dit geen dure methode die bovendien risico's inhoudt voor de veiligheid?
expensive (ook: costly, dear, precious, pricey)
It's a difficult and expensive commodity, until now.
Het was altijd al een complex en kostbaar goed.
The EU's agriculture policy is far too expensive.
Het landbouwbeleid van de EU is veel te kostbaar.
The Procedure 3a suggested seems to us quite obviously cumbersome, expensive and sometimes difficult to implement.
De beoogde procedure 3 a) lijkt ons duidelijk omslachtig, kostbaar en soms moeilijk uitvoerbaar.
expensive (ook: costly, dear, pricey, valuable)

Voorbeeldzinnen voor "expensive" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis makes it the second most expensive agreement of all, after that with Mauritania.
Dat maakt deze overeenkomst na die met Mauritanië tot de duurste van allemaal.
EnglishMeasures are needed now to avoid the need for more expensive measures later.
Wij moeten nu maatregelen nemen om duurdere maatregelen in de toekomst te voorkomen.
EnglishThis is the fastest street-legal car in the world and the most expensive production car.
Dit is de snelste auto ter wereld die de weg op mag en de duurste productieauto.
EnglishMost people don't want the most expensive, they don't want the least expensive.
De meeste mensen willen niet het duurste van het duurste, maar ook niet de goedkoopste.
EnglishSome people say organic or local food is more expensive, but is it really?
Volgens sommigen is biologisch of lokaal voedsel duurder, Maar klopt dat wel?
EnglishConsumers are therefore choosing to buy food that is more expensive but safer.
De consumenten kopen daarom liever voedsel dat duurder maar veiliger is.
EnglishThe assertion that renewable energy could become more expensive is wrong.
De uitspraak dat hernieuwbare energie duurder zou kunnen worden, is onjuist.
EnglishMember States have taken positive and expensive steps to deal with BSE.
De lidstaten hebben positieve en kostbare maatregelen genomen om BSE te bestrijden.
EnglishFor many years landfill was seen as the easiest and least expensive option.
Jarenlang is storten beschouwd als de eenvoudigste en goedkoopste optie.
EnglishThere is no need for a risk-sensitive framework to make SME borrowing more expensive.
Een ' gevoelig ' kader hoeft het afsluiten van leningen voor KMO's niet duurder te maken.
EnglishThere is also much to suggest that the bridge will be more expensive than was expected.
Er zijn ook veel aanwijzingen dat de brug duurder wordt dan was berekend.
EnglishThe current VAT exemption makes the required investment more expensive.
Door de huidige BTW-vrijstelling worden de benodigde investeringen duurder.
EnglishIt is more expensive to change a euro-zone currency now than it was in 1998.
Het omwisselen van geld in de eurozone kost nu zelfs meer dan in 1998.
EnglishThe scanners for these are getting small, less expensive and more portable.
De scanners hiervoor worden steeds kleiner, beterkoop en draagbaarder.
EnglishBut unfortunately, the more energy-efficient cars are, the more expensive they usually become.
Helaas echter worden de auto's duurder naarmate ze efficiënter omgaan met energie.
EnglishThe products have become more expensive and also hard to obtain.
De producten zijn duurder geworden en bovendien vaak nog moeilijk verkrijgbaar.
EnglishA refusal to have co-determination is the most expensive wrong investment for the economy.
Het niet hebben van medezeggenschap is de duurste misinvestering van het bedrijfsleven.
EnglishThe Green Paper does not invent any additional costs which make transport more expensive.
Het Groenboek vindt geen extra kosten uit die het vervoer duurder maken.
EnglishThe fourth thing is labor is disproportionately more expensive than materials.
Het vierde punt is dat werk veel duurder is dan materiaalkosten.
EnglishThe most expensive grid power in the world is thousandths of that.
Het duurste energienetwerk ter wereld is slechts enkele duizendsten daarvan.