EN

entertaining {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
entertaining (ook: amusing, funny)
So it turned out that my fantasy about an entertaining life of being the Karmapa wasn't going to come true.
Dus het bleek dat mijn fantasie over een vermakelijk leven als Karmapa geen waarheid ging worden.
Echt waar, u bent heel vermakelijk.
Het is heel vermakelijk.
TD: But it didn't turn out to be so fun and entertaining, as I thought it would have been.
TD: Maar het bleek niet zo leuk en onderhoudend als ik dacht dat het zou zijn.
I find that very entertaining to listen to.
Dat vind ik buitengewoon leuk om te horen.
I reframe that as a positive because the crazier I get onstage, the more entertaining I become.
Ik bekijk dat als iets positiefs, omdat hoe gekker ik op het podium ben, hoe leuker ik word.
entertaining (ook: amusing, funny)

Voorbeeldzinnen voor "entertaining" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishDoes he have some travel plans or is he entertaining some distinguished visitors?
Heeft hij reisplannen of moet hij misschien vooraanstaande bezoekers bezighouden?
EnglishThere were three matches, and it has to be said that they were quite entertaining.
Er zijn drie wedstrijden gespeeld, en ik moet zeggen dat die zeer de moeite waard waren.
EnglishIt is far more entertaining to have Commissioner Michel here in this House.
Met de heer Michel erbij gaat het er hier in dit Parlement een stuk vrolijker aan toe.
EnglishThere's nothing funny or entertaining about it, but I really wanted to take this issue on.
Er is niks grappigs of vermakelijks aan, maar ik wou deze kwestie echt aanpakken.
EnglishTD: But it didn't turn out to be so fun and entertaining, as I thought it would have been.
TD: Maar het bleek niet zo leuk en onderhoudend als ik dacht dat het zou zijn.
EnglishWe need our best and our brightest to start entertaining this issue.
We zullen onze beste en slimste mensen nodig hebben om dit probleem aan te pakken.
EnglishWith a screen it could inform people or show them around in a fun and entertaining way.
Met een scherm zou hij mensen kunnen informeren of de weg wijzen op een grappige manier.
EnglishThat certain parties may be entertaining such thoughts is, of course, no concern of ours.
Dat sommigen dergelijke bijgedachten hebben is evenwel het probleem niet.
EnglishBy comparison, Mr CohnBendit's remarks were, at any rate, not entertaining.
Het betoog van de heer Cohn-Bendit was echter allesbehalve boeiend.
EnglishI reframe that as a positive because the crazier I get onstage, the more entertaining I become.
Ik bekijk dat als iets positiefs, omdat hoe gekker ik op het podium ben, hoe leuker ik word.
EnglishI am not saying this to be entertaining, but because I really think that this needs looking at.
Ik zeg dit niet als grap, maar omdat ik vind dat dit echt eens zou moeten worden onderzocht.
EnglishWell, comic operas are often rather slight but entertaining.
Een operette is gewoonlijk een ietwat oppervlakkig, maar niettemin onderhoudend spektakel.
EnglishEntertainment -- I love the entertainment, but actually, the instrument itself isn't very entertaining.
Entertainment -- ik hou van ontspanning, maar het instrument zelf is eigenlijk niet zo ontspannend.
EnglishSo it turned out that my fantasy about an entertaining life of being the Karmapa wasn't going to come true.
Dus het bleek dat mijn fantasie over een vermakelijk leven als Karmapa geen waarheid ging worden.
EnglishIt is always entertaining to hear Mr Patten produce fine words, but I am looking for a little more energy.
Het is altijd zeer onderhoudend de heer Patten mooie woorden te horen uitspreken, maar ik ben op zoek naar iets meer daadkracht.
EnglishI find that very entertaining to listen to.
EnglishThe movie comes out -- the movie is a movie version of the slideshow I gave two nights ago, except it's a lot more entertaining.
De film komt uit – de film is een filmversie van de presentatie die ik twee dagen geleden heb gegeven, maar dan leuker.
EnglishSo, let me go through what you gain when you look at the world this way, besides some entertaining insights about human desire.
Laat me opsommen wat je bereikt als je de wereld zo bekijkt, afgezien van wat leuke weetjes over het menselijk verlangen.
EnglishSo, I was about nine, and my uncle had just come back from Germany, and we had the Catholic priest over, my mother was entertaining him with tea.
Nu, ik was negen en mijn oom was zojuist teruggekomen uit Duitsland, en de katholieke priester was op bezoek.
EnglishIt's actually quite entertaining.

Synoniemen (Engels) voor "entertainment":

entertainment
English