"to elicit" in het Nederlands

EN

"to elicit" - vertaling Nederlands

EN to elicit
volume_up
[elicited|elicited] {werkwoord}

It is certainly not my intention to elicit from you the combination that would work best and whether it should be a European or transatlantic stock exchange.
Het gaat er mij dus absoluut niet om u uitspraken te ontlokken, welke combinatie nu het beste is en of het een Europese beurs dan wel een transatlantische moet zijn.

Voorbeeldzinnen voor "to elicit" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOur hearings helped to elicit further understanding of this matter.
Onze hoorzittingen hebben geholpen om nader inzicht in deze kwestie te krijgen.
EnglishThose Western reactions to Mugabe's disputable re-election which I have noted to date elicit this expectation.
De Westerse reacties op Mugabe´s aanvechtbare herverkiezing die ik tot nu toe onder ogen heb gehad, wekken deze verwachting.
EnglishThis initiative of Parliament's will surely not fail to elicit requests for the same consideration from Member States and national bureaucracies.
De lidstaten en de nationale bureaucratieën zullen nu ook een dergelijke aandacht gaan eisen.
EnglishDid the question of the Kyoto Protocol elicit a favourable American response and, if so, what form did this take?
Was er sprake van een positieve tegemoetkoming van Amerikaanse zijde inzake het probleem rond het protocol van Kyoto en zo ja, in welke zin?
EnglishGMOs elicit in me the reserve and caution which are second nature to those whose concern is the common good.
Uit bezorgdheid om het gemeenschappelijk welzijn plaats ik dan ook een vraagteken bij die stelling en geef ik blijk van een zekere terughoudendheid.
EnglishThe chapter of the White Paper devoted to the establishment of a European food authority is clearly designed to elicit views and comments.
Het hoofdstuk in het Witboek over het op te richten Europees levensmiddelenbureau is in de eerste plaats bedoeld om reacties en meningen uit te lokken.
EnglishI trust that these proposals will elicit a positive response from the Commission so that we can protect our forests more efficiently.
Ik hoop dat mijn voorstellen in vruchtbare aarde zullen vallen bij de Commissie en dat wij in staat zullen zijn onze bossen op efficiëntere wijze te beschermen.
EnglishOur task is to elicit the truth and to demand accountability on our citizens’ behalf, not to conceal the truth from them.
Het is onze taak om de waarheid aan het licht te brengen en te eisen dat er verantwoording wordt afgelegd ten bate van onze burgers, en niet om de waarheid voor hen te verbergen.