"editor" in het Nederlands

EN

"editor" - vertaling Nederlands

NL

"editor" - vertaling Engels

EN

EN editor
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

editor
She was editor of Vanity Fair, one of the great phenomenal women of her day.
Ze was redacteur bij Vanity Fair, een van de grote fenomenale vrouwen van haar tijd.
You advised us to contact the sub-editor of the Irish newspaper concerned.
U adviseerde ons om contact op te nemen met de redacteur van het betreffende Ierse dagblad.
The editor of Discover told us 10 of them, I'm going to give you the eleventh.
De redacteur van Discover heeft ons er 10 verteld, en ik zal jullie de 11e geven.
editor
editor
volume_up
redactielid {de}

Synoniemen (Engels) voor "editor":

editor

Voorbeeldzinnen voor "editor" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishShe was the editor then of a magazine called ID, and she gave me a cover story.
Ze was de hoofdredacteur van het tijdschrift 'ID' en ze gaf me de voorpagina van het blad.
EnglishIn August there was the disappearance of Pirouz Davani, editor-in-chief of the newspaper 'Pirouz '.
In augustus verdween Pirouz Davani, hoofdredacteur van het dagblad Pirouz.
EnglishAnd then come the news crews, and the man-in-the-street interviews, and the letters to the editor.
En dan komt het nieuws, en de straatinterviews, brieven aan de redactie.
EnglishJames Murray, first editor of the Oxford English Dictionary.
James Murray, eerste uitgever van de Oxford English Dictionary.
EnglishAs recalled, Morteza Firouzi, the editor of Iran News, has recently been sentenced to death.
Zoals hier al is gezegd is de voorbije dagen de doodstraf uitgesproken tegen Morteza Firouzi, de uitgever van Iran News.
EnglishWhat is the editor-in-chief, Werner Mück, doing there now?
EnglishAnd I'm going to put together, as guest editor, a special issue on the question, "Did an asteroid kill the dinosaurs?"
En ik stel als een gasteditor een speciale uitgave samen over de de vraag, "Stierven de dinosauriërs uit door een asteroïde?"
EnglishIn fact, recently, an editor controversially explained that trying a naked man had caused a drop in sales.
Onlangs heeft een directeur van een tijdschrift zelfs verklapt dat zijn verkoop gekelderd was toen men een keer probeerde de omslag op te luisteren met een blote man.
EnglishThe rapporteur might find out how the First Minister of my country put pressure on an editor-in-chief to report favourably on the government.
De verslaggever zou kunnen ontdekken hoe de eerste minister van mijn land een hoofdredacteur onder druk zet om positief over de regering te berichten.
EnglishIsik Yurçu is 52 years old, a Turkish citizen who was unlucky enough to be the Chief Editor of the pro-Kurdish paper Özgür Günden whose publication was banned in January 1994.
De heer Isik Yurtçu is de 52-jarige Turkse hoofdredacteur van de Koerdischgezinde krant Özgür Günden, die in januari 1994 werd verboden.
EnglishIn 1962, Charles Van Doren, who was later a senior editor of Britannica, said the ideal encyclopedia should be radical -- it should stop being safe.
In 1962 zei Charles Van Doren, die later hoofdredacteur werd van Britannica, dat de ideale encyclopedie radicaal zou moeten zijn -- het moest gedaan zijn met veilig zijn.
EnglishThe editor-in-chief of the newspaper, who is also a member of parliament and head of the Musavat party, is one of the opposition leaders who were imprisoned in October 2003.
De hoofdredacteur van de krant, die ook parlementslid is en partijleider van de Musavat-partij, is een van de oppositieleiders die in oktober 2003 gevangen is gezet.
EnglishChris Anderson, someone I trust you all know, editor-in-chief of Wired magazine and author of "The Long Tail," really was the first -- for me -- to nail a lot of this.
Chris Anderson, iemand jullie volgens mij allemaal kennen, hoofdredacteur van Wired magazine en auteur van "The Long Tail" was echt de eerste die, voor mij, de nagel op de kop sloeg.
EnglishAnd when I became editor-in-chief after my brother actually -- my father passed away in 1999, and then my brother until 2005 -- and everybody was betting that I will not be able to do it.
Toen werd ik de hoofdredacteur na mijn broer, trouwens -- mijn vader is overleden in 1999, en toen mijn broer tot 2005 -- en iedereen dacht dat ik het niet kon doen.