"e-commerce" in het Nederlands

EN

"e-commerce" - vertaling Nederlands

NL

"e-commerce" - vertaling Engels

EN e-commerce
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

e-commerce
The significance of e-commerce is difficult to overestimate.
De betekenis van e-commerce kan moeilijk worden overschat.
The fourth proposal concerns electronic commerce, or e-commerce for short.
Ten vierde, de zaak van elektronische handel, in het Engels e-commerce.
The present exhaustion regime could hamper the development of e-commerce.
De momenteel geldende uitputtingsregeling kan de ontwikkeling van de e-commerce belemmeren.

Vergelijkbare vertalingen voor "e-commerce" in Nederlands

E
commerce zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "e-commerce" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishInsurance services, for example, are particularly suited to e-commerce provision.
Verzekeringsdiensten bijvoorbeeld zijn met name geschikt voor de e-handel.
EnglishIs it the e-commerce directive or this directive which applies in that case?
Geldt in dat geval de richtlijn over elektronische handel of de onderhavige richtlijn?
EnglishI will start by discussing the first of the reports, which relates to VAT on e-commerce.
Ik zal eerst het verslag over de BTW op elektronische handelstransacties behandelen.
EnglishAs a result consumers will never gain the necessary trust in e-commerce.
Zo zal een consument nooit het noodzakelijke vertrouwen in elektronische handel krijgen.
EnglishI will also mention the electronic'shopping basket ' used in e-commerce.
Ik noem alleen nog het elektronische winkelwagentje in internetwinkels.
EnglishWe must maintain the liberal thrust of the e-commerce directive.
Wij moeten de liberale drijfkracht achter de e-handelsrichtlijn handhaven.
EnglishPolicy and legislation should make provision for e-commerce without creating unnecessary barriers.
Beleid en regelgeving moeten daarop inspelen zonder onnodige barrières op te werpen.
EnglishIt is therefore obvious that this should be extended to cross-border e-commerce.
Het ligt dan ook voor de hand dit tevens voor grensoverschrijdende elektronische handel te laten gelden.
EnglishWithout consumer confidence, e-commerce is going nowhere.
Elektronische handel zal niets worden zonder het vertrouwen van de consument.
EnglishVAT-free e-commerce is what e-Europe needs - not bureaucracy and new taxes.
Een BTW-vrije elektronische handel is wat eEuropa nodig heeft, geen bureaucratie en nieuwe belastingen.
EnglishThe television without frontiers directive and the e-commerce directive are two cases in point.
Ik denk bijvoorbeeld aan de televisie-zonder-grenzenrichtlijn een ook aan de E-commercerichtlijn.
EnglishIn short, this e-commerce initiative makes A grade business sense.
Dit initiatief rond elektronische handel getuigt, kort gezegd, van een eersteklas zakelijk inzicht.
EnglishI think we have found the e-commerce directive to be very well balanced in its conception.
Ik denk dat we met de richtlijn inzake elektronische handel een zeer evenwichtig concept hebben bedacht.
EnglishThe implementation period for the e-commerce directive expired in January this year.
De termijn voor de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende e-handel is in januari van dit jaar verstreken.
EnglishYes, it is backward in terms of the development of e-commerce made possible by the Internet.
Inderdaad, er is een achterstand bij de ontwikkeling van de commerciële mogelijkheden die Internet biedt.
EnglishThe Internet and e-commerce are global by nature.
Internet en elektronische handel hebben van nature een mondiaal karakter.
EnglishE-commerce in the European Union will be promoted.
Het elektronische zakenverkeer binnen de Europese Unie wordt bevorderd.
EnglishIn these circumstances we should welcome the chance to bring in an effective regulation on e-commerce.
Wij moeten daarom blij zijn dat wij effectieve wetgeving voor elektronische handel in kunnen voeren.
EnglishI am not sure that this is the best way of supporting our own e-commerce industry.
Ik denk niet dat dit de beste manier is om onze eigen industrie op het gebied van de elektronische handel te ondersteunen.
EnglishA company engaged in e-commerce cannot normally even know what country the consumer is in.
Een bedrijf dat zich met elektronische handel bezighoudt, kan meestal niet eens weten waar de consument vandaan komt.