EN

drop {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
She gets the women to plant new trees and water them, drop by drop.
Ze laat de vrouwen nieuwe bomen planten en water geven, druppel voor druppel.
A single drop of seawater could contain 160 different types of microbes.
Een enkele druppel zeewater kan 160 verschillende soorten microben bevatten.
Every drop of the river...... is hot, melted chocolate of the finest quality.
Iedere druppel van de rivier, is hete gesmolten chocola van de fijnste kwaliteit.
drop (ook: drip)
When we landed on the drop-zone, everything had changed.
Toen we op de drop zone landden, was alles anders.
But you know, a lot of people dropped out, the trial, there is too much drop out.
Een heleboel mensen haakten af, de proef, er is te veel drop-out.
And he becomes obsessed with the question of how to drop bombs from an airplane.
Hij raakt geobsedeerd door de vraag hoe je bommen uit een vliegtuig dropt.
So this is a classic con called the pigeon drop, and I was the pigeon.
Dit is een klassieke oplichterij die de vallende duif heet, en ik was de duif.
Het heet "Val gezond dood".
Val gerust nog eens binnen.
drop (ook: drip, lick)
drop (ook: dab)
2. gastronomie
drop (ook: roll)
NL

drop {de}

volume_up
1. algemeen
drop (ook: druppel, lik, droppel)
Toen we op de drop zone landden, was alles anders.
When we landed on the drop-zone, everything had changed.
Een heleboel mensen haakten af, de proef, er is te veel drop-out.
But you know, a lot of people dropped out, the trial, there is too much drop out.
Hij raakt geobsedeerd door de vraag hoe je bommen uit een vliegtuig dropt.
And he becomes obsessed with the question of how to drop bombs from an airplane.
2. gastronomie

Voorbeeldzinnen voor "drop" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishAnd we make a drop-in replacement for that plastic that's made from petrochemicals.
We maken een vervanger voor plastic dat is gemaakt van petrochemische producten.
EnglishI will add another drop of water so that you do not open the champagne too soon.
Ik wil nog wat water toevoegen om te voorkomen dat u de champagne te vlug ontkurkt.
EnglishEvery drop of the river...... is hot, melted chocolate of the finest quality.
Iedere druppel van de rivier, is hete gesmolten chocola van de fijnste kwaliteit.
EnglishThe proposal deserves our support, but it is only a drop in an ocean of needs.
Dit project verdient steun, maar het is slechts een druppel op de gloeiende plaat.
EnglishAnd he becomes obsessed with the question of how to drop bombs from an airplane.
Hij raakt geobsedeerd door de vraag hoe je bommen uit een vliegtuig dropt.
EnglishDo our colleagues from the People's Party really want us to drop behind that?
Dames en heren van de Europese Volkspartij, willen wij werkelijk minder doen?
EnglishThe supply of beef would thus be limited in order to adapt to the drop in demand.
Bedoeling is het aanbod van vlees te beperken in het licht van de daling van de vraag.
EnglishThese school drop-outs later make up the bulk of the long-term unemployed.
Deze voortijdige schoolverlaters vormen later de grote massa langdurig werklozen.
EnglishWe are already doing this, though our efforts are a mere drop in the ocean.
We werken hier al aan, maar het is de bekende druppel op een gloeiende plaat.
EnglishAnd I stayed inside of that water tank hoping my core temperature would start to drop.
Ik ging in die watertank, in de hoop dat mijn kerntemperatuur zou gaan dalen.
EnglishDespite satisfactory economic growth, the drop in unemployment is stagnating.
Ondanks de tevredenstellende economische groei stagneert de afname van de werkloosheid.
EnglishWhen stocks decline, it is because there is a drop in supply and an increase in demand.
Als de voorraden afnemen, komt dit doordat het aanbod afneemt en de vraag toeneemt.
EnglishWith every drop of water you drink, every breath you take, you're connected to the sea.
Iedere druppel water die je drinkt, elke ademhaling, verbindt je met de zee.
EnglishPeople's attention span after 18 minutes begins to drop off, tests have shown.
De aandacht van mensen daalt na 18 minuten. ~~~ Gebleken uit onderzoek.
EnglishAnd if you took a drop of that water, you might find a million diarrheal organisms.
Als je een druppel van dat water zou nemen, zou je een miljoen diarreeverwekkers vinden.
EnglishEven that compromise is no kind of triumph, but rather no more than a drop in the ocean.
Dat is dus geen geslaagd compromis, maar slechts een druppel op een gloeiende plaat.
EnglishThey have done so in the past and will do so again if we drop our guard.
Dat is in het verleden gebeurd, en als we niet waakzaam blijven gebeurt het opnieuw.
EnglishA single drop of seawater could contain 160 different types of microbes.
Een enkele druppel zeewater kan 160 verschillende soorten microben bevatten.
EnglishSo this is a classic con called the pigeon drop, and I was the pigeon.
Dit is een klassieke oplichterij die de vallende duif heet, en ik was de duif.
EnglishThe drop in the structural funds for the current Member States I applaud.
De daling van de structuurfondsen voor de huidige lidstaten, juich ik toe.