EN drain
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

drain (ook: sewer)
drain (ook: sink hole)
volume_up
afvoerput {de}

Synoniemen (Engels) voor "drain":

drain

Voorbeeldzinnen voor "drain" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishOne of the ways in which we could help is by trying to stop the brain drain.
Een van de manieren waarop wij kunnen helpen, is door te proberen de te stoppen.
EnglishWe are talking about the brain drain, which is immoral with respect to poor countries.
Het gaat hier om braindrain, een praktijk die immoreel is tegenover arme landen.
EnglishThis brain drain is the major obstacle to providing quality care in Africa.
Deze braindrain is de voornaamste hinderpaal voor kwalitatief goede zorg in Afrika.
EnglishStrict exchange arrangements will be needed to stave off a brain drain.
Strikte uitwisselingsafspraken zullen daarbij een braindrain tegen moeten gaan.
EnglishAgriculture policy must not become any more of a drain on European resources.
Het landbouwbeleid mag geen groter beslag leggen op de Europese middelen.
EnglishThis is clearly leading to the drain that is being talked about so often today.
Dit heeft zonder enige twijfel de braindrain tot gevolg waarover nu zoveel gesproken wordt.
EnglishMy second point concerns the role of universities in research and the brain drain.
Het tweede punt betreft de rol die universiteiten spelen bij onderzoek en bij de braindrain.
EnglishThe second point that I consider important is the old chestnut of the ‘ brain drain’.
Het tweede punt dat ik belangrijk vind, is de beruchte kwestie van de u201Cbraindrainu201D.
EnglishMoreover we have the Amazonian rainforests which drain off a huge amount of carbon dioxide.
Verder zijn er nog de wouden van de Amazone, die bijzonder rijk zijn aan kooldioxide.
EnglishThe programme is not, after all, intended to crank up the brain drain.
Want het is niet de bedoeling van het programma om de aan te zwengelen.
EnglishThe costs of unemployment are a heavy drain on national economies.
De kosten van de werkloosheid vormen immers een enorme economische last.
EnglishIf we allow that to go down the drain, who is going to service the Irish tourist economy?
Als we haar verloren laten gaan, wie zal die rol dan overnemen voor de Ierse toeristenindustrie?
EnglishThe EU must create a special fund to regulate the brain drain and soften its impact.
De EU moet een speciaal fonds creëren om de braindrain te reguleren en de gevolgen ervan te verzachten.
EnglishAs a result, expertise, research activities and employment will drain away to overseas countries.
Kenners, onderzoeksactiviteiten en werkgelegenheid vloeien daarmee weg naar het buitenland.
EnglishThose countries certainly do not stand to gain from the brain drain or other such phenomena.
Van en andere fenomenen worden die landen helemaal niet beter.
EnglishLiechtenstein must be a drain on Austria in the way it flouts the system so close by.
Op een steenworp afstand van Oostenrijk lapt Liechtenstein de regels van dit land volledig aan zijn laars.
EnglishThe country cannot afford such a drain on its resources, as is evident from the economic situation.
Het land kan een dergelijke aderlating niet verdragen, dat blijkt uit de economische situatie.
EnglishWe do not encourage or propose a brain drain, but we try to mobilise brains.
Het is niet onze bedoeling om een kennisvlucht te stimuleren of voor te stellen, maar om kennis te mobiliseren.
EnglishIf you or I, or we together, throw our money down the drain, it cannot be used for sensible purposes.
Als u en ik ons geld over de balk gooien, kunnen wij het niet voor nuttige doeleinden gebruiken.
EnglishIf you include all the drain, it takes more than a hundred pints of water to make a pint of beer.
Als je al het afvalwater meetelt, zijn er zelfs meer dan honderd glazen warer nodig voor één glas bier.