"doable" in het Nederlands

EN

"doable" - vertaling Nederlands

EN

doable {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "doable" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishBut anyway, it's doable, but we've only found about a thousand of these things that -- to be out of copyright.
Het is hoe dan ook mogelijk, maar we vonden er maar duizen van die -- die rechtenvrij waren.
EnglishAnd I think that's doable in well under 20 years.
En ik denk dat het doenbaar is in ruim minder dan 20 jaar.
EnglishWhen we see it, we recognize it and it changes the way we think about what is doable, what is possible.
Als wij het zien, dan herkennen we het en het verandert onze manier van denken over wat haalbaar is, wat mogelijk is.
EnglishEnvironmentally conscious businesses are doable.
EnglishIs this doable in your community?
EnglishWe specked it out to actually be doable with a very, very low-cost bill of materials, so that it can become a childhood companion for kids.
We hebben de specificaties gemaakt zodat het kan tegen een zeer lage materiaalkost, zodat het een vriendje kan worden voor kinderen.

Synoniemen (Engels) voor "doable":

doable