EN

device {zelfstandig naamwoord}

volume_up
And the most common of these is in a device that looks like the thing on the left.
De courantste is een apparaat dat lijkt op dat ding daar aan de linkerkant.
In the center of this device we made 16 megawatts of fusion power in 1997.
In het hart van dit apparaat wekten we 16 megawatt aan fusie-energie op in 1997.
So, this is an example of a device made from a simple piece of paper.
Dit is dus een voorbeeld van een apparaat gemaakt van een eenvoudig stukje papier.
This device would automatically send the intended person the letter as an email.
Dit toestel zond de brief dan automatisch naar de bestemmeling als een e-mail.
This is an amazing device, but it's the equivalent of an Etch A Sketch.
Dit is een fantastisch toestel, maar het is het equivalent van een Magisch Tekenbord.
What I got is basically a gesture interface device that actually acts as a motion-sensing device made for two dollars.
Ik kreeg een toestel voor gebareninterface, een bewegingsgevoelig toestel dat twee dollar had gekost.
And lastly, some people are using Hulu actually as a device to get rid of their cable bill.
Als laatste: sommige mensen gebruiken Hulu als middel om van hun kabelrekening af te komen.
Efficiency: This is data through illumination -- it's first of all an illumination device.
Efficiëntie: Dit is data door middel van verlichting - Het is in de eerste plaats een verlichtingsapparaat.
I got to tell you, it's such a great device though.
Ik moet jullie bekennen dat het een geweldig middel is.
See, our pattern detection device, which appears to be located in the anterior cingulate cortex -- it's our little detection device there -- can be easily fooled, and this is the problem.
Onze patroondetectie-inrichting, die lijkt te zijn gelegen in de cortex cingularis anterior - het is ons kleine detectieapparaat daar - is echter gemakkelijk te misleiden. ~~~ Dat is het probleem.
NL

het syndroom van Devic {eigennaam}

volume_up
1. "Neuromyelitis optica", geneeskunde
het syndroom van Devic
volume_up
Devic's disease {eigenn.} (neuromyelitis optica)

Voorbeeldzinnen voor "device" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishSo the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.
Het apparraat dat je ziet, is een 14-kanaals, zeer betrouwbaar EEG-meetsysteem.
EnglishThis device would automatically send the intended person the letter as an email.
Dit toestel zond de brief dan automatisch naar de bestemmeling als een e-mail.
EnglishAnd surely a speed limitation device is the most harmless thing one could ask for.
En daarbij is een snelheidsbegrenzer nog het onschuldigste wat je kunt verlangen.
EnglishOK, the gentleman on the left is saying, "Screw you, I'm going to check my device."
Oké, de man aan de linkerkant zegt: "Rot op, ik ga gewoon mijn mobieltje checken."
EnglishIn the center of this device we made 16 megawatts of fusion power in 1997.
In het hart van dit apparaat wekten we 16 megawatt aan fusie-energie op in 1997.
EnglishAnd the most common of these is in a device that looks like the thing on the left.
De courantste is een apparaat dat lijkt op dat ding daar aan de linkerkant.
EnglishWe were asked by a device producer -- we did the Palm Pilot and the Treo.
Ons werd gevraagd door een apparatenproducent -- we deden de Palm Pilot en de Treo.
EnglishAnd when you turn off the gate, there's no current flowing through the device.
Als je de gate uitschakelt, gaat er geen stroom meer door het apparaat.
EnglishParents will then be free to decide for themselves whether to use the device or not.
Opvoeders beslissen vervolgens zelf of dit instrument in werking wordt gesteld of niet.
EnglishNow, if you like to represent this zero and one of binary, you need a device.
Als je nu deze 0 en 1 van het binaire stelsel wil voorstellen, heb je een apparaat nodig.
EnglishIt stays within either what we call the source, or within the device.
Het blijft van binnen zitten, in wat we danwel de bron noemen, of in het apparaat.
EnglishSo, this is an example of a device made from a simple piece of paper.
Dit is dus een voorbeeld van een apparaat gemaakt van een eenvoudig stukje papier.
EnglishThis is an amazing device, but it's the equivalent of an Etch A Sketch.
Dit is een fantastisch toestel, maar het is het equivalent van een Magisch Tekenbord.
EnglishIn a hospital, this device could be used to carry around medical equipment.
In een ziekenhuis zou dit kunnen worden gebruikt om medische instrumenten rond te brengen.
EnglishIt's not like we're making a little mini-device for each of the different cell types.
Het is niet alsof we een klein mini-apparaat maken voor elk van de verschillende celtypen.
EnglishThe second challenge is the actual device for observing brainwaves.
De tweede uitdaging is het eigenlijke apparaat om hersengolven te observeren.
EnglishOnly a few kilograms of separated plutonium are needed to build a crude nuclear explosive device.
Voor een eenvoudige kernbom is maar een paar kilo afgescheiden plutonium nodig.
EnglishTK: So we're really excited, because now we're getting to a clinically practical device.
TK: We vinden dit heel spannend, want nu krijgen we een toestel dat klinisch bruikbaar is.
EnglishIt's the development of a prosthetic device for treating blindness.
Het is de ontwikkeling van een prothese voor het behandelen van blindheid.
EnglishWell, the way you would do it is by using a device that's called an astrolabe.
Je zou dat doen is met een apparaat dat een astrolabium heet.

Synoniemen (Engels) voor "device":

device
device driver
English