EN

designation {zelfstandig naamwoord}

volume_up
As in the past, the Council will make the final decision concerning the designation of the city.
Net als in het verleden zal de Raad het definitieve besluit nemen over de aanwijzing van de stad.
Betreft: NATURA 2000, aanwijzing van gebieden
Should the Commission not spell out the precise criteria for the designation of sensitive areas?
Zou de Commissie de criteria voor de aanwijzing van deze gebieden niet wat nader moeten toelichten?
The normal German designation is 'Abgeordnete des Europäischen Parlaments ', which means Members of the European Parliament.
De normale benaming in het Duits is: afgevaardigden van het Europees Parlement.
If a protected designation is cancelled, it cannot be transformed into a trademark for a period of five years.
Wanneer een beschermde benaming geschrapt wordt, mag ze gedurende vijf jaar niet in een merknaam omgezet worden.
On the other hand, there is a problem for three of the amendments, notably the two amendments relating to labelling, to designation.
De drie overige amendementen en met name de twee amendementen inzake etikettering en de benaming stellen echter wel een probleem.

Voorbeeldzinnen voor "designation" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishThis concerns the designation E407 or E408 for treated eucheuma algae.
Hier gaat het om de classificatie E 407 a of E 408 voor bewerkt eucheuma-zeewier.
EnglishThirdly, there is the designation of a national supervisory authority.
Ten derde het aanwijzen van een nationale coördinerende handhavingsentiteit.
EnglishThis rules out the necessity of putting the designation on the front of the package.
Dat maakt een aanduiding op de voorkant van de verpakking overbodig.
EnglishThe designation of the competent authority is left to the requested Member State.
Het aanwijzen van een bevoegde autoriteit wordt in deze overgelaten aan de aangezochte lidstaat.
EnglishSecondly, we are promoting progress in the designation of a general operational headquarters.
In de tweede plaats werken wij aan de realisering van de operationele hoofdkwartieren.
EnglishIn France, we have a long tradition of products with a registered designation of origin.
In Frankrijk kennen wij een lange traditie van producten met beschermde oorsprongsbenamingen.
EnglishMrs Lynne asked me about the differentiation in designation between regions and countries.
Mevrouw Lynne stelde mij een vraag over het onderscheid tussen aangewezen gebieden en landen.
EnglishThe designation, 'intellectual services'should be specified.
De aanduiding " intellectuele diensten " zou nader omschreven moeten worden.
EnglishI believe that these types of designation are very misleading and give a false impression.
Naar mijn mening is dat soort aanduidingen uiterst misleidend en geven ze een onjuiste indruk.
EnglishThe first problem concerns the nature of the settlement on the registered designation of origin.
De eerste reden houdt verband met de afspraak inzake gecontroleerde oorsprongsbenamingen.
EnglishThe additional designation 'with concentrates ' tends in my view to confuse.
De extra aanduiding " met concentraten " werkt naar mijn mening alleen maar onduidelijkheid in de hand.
EnglishTo summarise, the work has been on the designation of sites.
Samenvattend, tot nu toe is gewerkt aan de vaststelling van de gebieden.
EnglishSubject: Designation of terrorists as 'political prisoners '
Betreft: Karakterisering van terroristen als ' politieke gevangenen '
EnglishApplying the designation of ‘ terrorist ’ to organisations should not be something to be bartered with.
Het als terroristisch aanmerken van organisaties mag geen voorwerp van ruilhandel worden.
EnglishAs in the past, the Council will make the final decision concerning the designation of the city.
Net als in het verleden zal de Raad het definitieve besluit nemen over de aanwijzing van de stad.
EnglishIs the President-in-Office aware that the Council can change the designation of wool as an agricultural product?
Weet de fungerend voorzitter dat de Raad wol als landbouwproduct kan erkennen?
EnglishThe European Parliament must insist on clear designation.
Het Europees Parlement moet er zich voor inzetten, dat er een duidelijke etikettering komt.
EnglishShould the Commission not spell out the precise criteria for the designation of sensitive areas?
Zou de Commissie de criteria voor de aanwijzing van deze gebieden niet wat nader moeten toelichten?
EnglishIts cocoa content is going to be reduced by 15 % but it is still going to be entitled to the designation 'chocolate '.
Het cacaogehalte gaat met 15% achteruit, maar de naam chocola blijft behouden.
EnglishDesignation of origin is particularly important for consumers.
Consumenten vinden de oorsprongsaanduiding erg belangrijk.