"denominator" in het Nederlands

EN

"denominator" - vertaling Nederlands

NL

EN denominator
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. wiskunde

denominator
A common denominator for capital investment already exists, namely the euro.
Een gemeenschappelijke noemer voor kapitaalinvesteringen bestaat al, de euro.
And so my TED wish is based on the common denominator of these experiences.
Mijn TED-wens is gebaseerd op de gemeenschappelijke noemer van deze ervaringen.
Accordingly, we have to identify the highest common denominator for a dynamic consensus.
Wij dienen derhalve de grootst mogelijke gemeenschappelijke noemer te vinden voor een dynamische consensus.

Voorbeeldzinnen voor "denominator" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishWe must continue to look for a common denominator in respect of this cooperation.
Wij moeten blijven zoeken naar een breed fundament van die samenwerking.
EnglishIt is, therefore, for the Commission to find the common denominator as soon as possible.
Dus de Commissie zal zo snel mogelijk de grootste gemene deler moeten vinden.
EnglishAs usual, harmonisation is occurring at the lowest common denominator.
Bij de aanpassing wordt, zoals gewoonlijk, uitgegaan van de kleinste gemene deler.
EnglishIn practice, however, compromises have been found on the basis of the lowest common denominator.
In werkelijkheid werden compromissen bereikt die de grootste gemene deler waren.
EnglishEurope must not be reduced to its lowest common budgetary denominator.
Europa kan niet herleid worden tot zijn elementaire budgettaire expressie.
EnglishHarmonizing standards runs the risk of levelling them down to the same common denominator.
Wanneer we de normen harmoniseren, lopen we het risico deze naar beneden te nivelleren.
EnglishIt so happens, Baroness Ludford, that minimum standards are often the lowest common denominator.
Minimumnormen, barones Ludford, zijn nu eenmaal vaak de kleinste gemene deler.
EnglishWe do not have to bring things down to the lowest common denominator right from the start.
We hoeven niet bij voorbaat al uit te komen op de laagste gemene deler.
EnglishThose who tabled the amendments seem to be wrestling with the lowest common denominator itself.
De indieners van amendementen lijken moeite te hebben met de kleinste gemene deler zelf.
EnglishCan we reduce all the countries which surround us to the east and south to a common denominator?
Kunnen wij de landen om ons heen, ten oosten en ten zuiden van ons, over één kam scheren?
EnglishHers is not an approach that lends itself to seeking harmonization via the lowest common denominator.
Wat dit punt betreft mag een harmonisering op het laagste niveau niet het doel zijn.
EnglishThe question is whether or not there is a common denominator here.
De vraag is nu of we aan al deze eisen tegelijk kunnen voldoen.
Englishfor a European foreign policy of the lowest common denominator.
tot een Europees buitenlands beleid van de kleinste gemene deler.
EnglishIt merely codifies the lowest common denominator to emerge from the legislation in the Member States.
Het is slechts een codificatie van de kleinste gemene deler van de wetgeving in de lidstaten.
EnglishThe denominator of the gymnosophist's life was infinity.
Dus de waarde van zijn leven, was de som van al zijn prestaties.
EnglishThese standards are very often inadequate because they are not based on the lowest common denominator.
Deze normen zijn vaak ongeschikt omdat zij vastgesteld zijn door/met/volgens de kleinste gemene deler.
EnglishEurope cannot be operated in the long term by working solely to the lowest common denominator.
Europa kan op lange termijn niet worden bestuurd wanneer uitsluitend met de grootste gemene deler wordt gewerkt.
EnglishThis way, we can agree on a common denominator.
Op deze manier kunnen we een gemeenschappelijke basis vinden.
EnglishBetween the demagogues of the extreme right and the demagogues of the extreme left there is no common denominator.
Er is niets wat de demagogen van extreemrechts en de demagogen van extreemlinks met elkaar verbindt.
EnglishAnd so, the denominator of Alexander's life was one.
De gemene deler van Alexanders leven was dus één.