"critic" in het Nederlands

EN

"critic" - vertaling Nederlands

EN

critic {zelfstandig naamwoord}

volume_up
Now obviously, the Critic is a key ingredient in what makes us intelligent.
Nu, klaarblijkelijk, is de Criticus een sleutelingrediënt in wat ons intelligent maakt.
Rather like a critic once said of Samuel Beckett’ s play: ‘ It is a two-act play in which nothing happens, twice.’
Het doet denken aan de opmerking die een criticus ooit maakte over van Samuel Beckett:.
And it goes like this: "It is not the critic who counts.
Het gaat zo: "Het is niet de criticus die telt.
critic
volume_up
criticaster {de}
Mr President, I am a severe critic of the damage the EU has done to Britain and a passionate advocate of Britain's withdrawal from it.
- Mijnheer de Voorzitter, ik ben een groot criticaster van de schade die de EU Groot-Brittannië heeft toegebracht en een hartstochtelijk voorstander van Britse uittreding uit de Unie.

Voorbeeldzinnen voor "critic" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThis is a pro-amateur, or pro-am media critic who has this high fan-out rate.
Dit is een pro-amateur, of pro-am, mediacriticus die een hoog bereik heeft.
EnglishI'm the weekly tech critic for the New York Times.
Ik schrijf een wekelijkse technologiecolumn voor de New York Times.
EnglishIn the West Saro-Wiwa is now, ten years on, still the best known critic of the extractive industries.
In het Westen is Saro-Wiwa nu, tien jaar later, nog altijd de bekendste aanklager van de grondstofwinnende industrie.
EnglishThat's from Robert Brustein, the famous drama critic and director, in The New Republic about five years ago.
Deze is van Robert Brustein, de bekende theatercriticus en regisseur, in The New Republic ongeveer vijf jaar geleden.
EnglishWhen my first novel written in English came out in America, I heard an interesting remark from a literary critic.
Toen mijn eerste in het Engels geschreven roman uitkwam in Amerika hoorde ik een interessante opmerking van een recensent.
EnglishFor years, he has presented himself as a euro-critic and euro-sceptic, and during the hearing he made a 180º turn.
Hij heeft zich jarenlang als eurocriticus en euroscepticus geprofileerd en tijdens de hearing een draai gemaakt van 180º.
EnglishAnd so, Pranav turns the page of the book and can then see additional information about the book -- reader comments, maybe sort of information by his favorite critic, etc.
En als Pranav de pagina van het boek omslaat kan hij vervolgens extra informatie over het boek zien -- opmerkingen van lezers, mischien bepaalde informatie van zijn favoriete recensent et cetera.