EN

cover {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. algemeen
Their current home insurer is not allowed to provide that cover.
Hun verzekeraar thuis mag momenteel die dekking niet verlenen.
Super 62, take up an overhead pattern to provide sniper cover.
Super 62, neem de overzichtspositie in om dekking te verlenen, over.
Citizens should not be forced to pay twice for cover they do not need.
Burgers mogen niet worden gedwongen om dubbel te betalen voor een dekking die ze niet nodig hebben.
And this is the idea that Science Magazine used on their front cover.
En dat is het idee dat Science Magazine op de omslag van het blad gebruikte.
And this is a bird on the cover of science who's learned how to use a tool to get food.
Dit is een vogel op de omslag van Science die geleerd heeft om gereedschap te gebruiken om aan voedsel te geraken.
Dit is het verhaal op de omslag.
This ended up becoming a cover story at National Geographic.
Dit werd een cover story bij National Geographic.
Just part of your cover to protect the secrecy of the Hive.
Een deel van de cover om het geheim van de Hive te bewaren.
What's it like to have your face on the cover of every magazine?
Hoe is het om op de cover van alle tijdschriften te staan?
Indeed, under cover of the fight against racism, certain people, in the so-called anti-racist lobbies, are trying to wipe out certain opinions and expressions.
Onder het mom van de bestrijding van het racisme streven sommigen in de zogenaamde antiracistische lobby's ernaar een aantal opinies en meningsuitingen aan banden te leggen.
The third matter, that of curbing child pornography, child prostitution, child sex tourism and child sex advertising has been covered by a number of proposals in the Schulz report as well.
Ten derde de vraag om kinderpornografie, kinderprostitutie, kindersekstoerisme en kinderseksreclame aan banden te leggen, wordt beantwoord door tal van voorstellen ook in het verslag-Schulz.
cover (ook: lid)
beoordeel een boek niet naar zijn kaft
Belinda died and within a few days of her death, they published a book for her, and she used my cartoon on the cover.
Belinda stierf en enkele dagen voor haar dood, publiceerden ze een boek voor haar, en ze gebruikte mijn cartoon voor de kaft.
You can show the Capitol -- I had the same problem when I was designing the cover of my forthcoming book, in fact -- what do you put on the cover to show democracy?
Ik kan het Amerikaanse Capitool laten zien -- ditzelfde probleem had ik bij de kaft van mijn boek -- hoe geef je democratie weer?
cover (ook: top)
cover (ook: blanket)
Zwem weg Angie, ik dek je wel.
We evolved this very protective, wonderful covering of melanin.
We evolueerden deze goed beschermende bedekking van melanine.
Facial covering has become mandatory in many parts of the country; the movement of women is heavily restricted.
Bedekking van het gezicht is in veel delen van het land verplicht gesteld; vrouwen worden ernstig in hun bewegingsvrijheid beperkt.
cover (ook: bell, bell jar)
And the audience came together, and they designed an album cover.
Het publiek kwam samen en ontwierp een hoes.
cover (ook: cap, hood)
2. textiel
NL

cover {de}

volume_up
Dit werd een cover story bij National Geographic.
This ended up becoming a cover story at National Geographic.
Een deel van de cover om het geheim van de Hive te bewaren.
Just part of your cover to protect the secrecy of the Hive.
Hoe is het om op de cover van alle tijdschriften te staan?
What's it like to have your face on the cover of every magazine?

Voorbeeldzinnen voor "cover" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI would like to ask whether the network will cover the whole of Europe this year?
Ik zou graag willen weten of het netwerk dit jaar al heel Europa zal bestrijken?
EnglishA proper statute should cover the different requirements which apply to Members.
Een echt statuut moet alle noodzakelijke bepalingen voor parlementsleden behelzen.
EnglishNor does the directive cover either the transporting of hydrocarbons or GMOs.
Bovendien heeft de richtlijn geen betrekking op het vervoer van olie of op GGO's.
EnglishThe global plan will cover a four-month period until the end of February 1997.
Het globale plan beslaat een periode van vier maanden tot eind februari 1997.
EnglishHe must also take out sickness insurance cover for his first four years of residence.
Voor voldoende middelen van bestaan mag geen vast bedrag worden voorgeschreven.
EnglishThe next point I want to cover is with regard to junior doctors and training.
Het tweede onderwerp waar ik over wil spreken betreft de artsen in opleiding.
EnglishThese standards should cover the whole of the Mediterranean and all coastal countries.
Deze normen zouden de hele Middellandse Zee en alle kuststaten moeten bestrijken.
EnglishWe are also pleased that the proposal is to cover the service sector, too.
Wij zijn ook tevreden dat het voorstel tot de dienstensector wordt uitgebreid.
EnglishThere is no question of extending it to cover product quality or labelling.
Het mag onder geen beding worden uitgebreid tot kwaliteitscontrole of etikettering.
EnglishThere is a gap in the European legislation, so I would cover two aspects.
De Europese wetgeving vertoont leemten, waarvan ik twee aspecten wil belichten.
EnglishIt should be short enough to arouse interest, but long enough to cover the subject.
Kort genoeg om de interesse te wekken, maar lang genoeg om het onderwerp te bedekken.
EnglishThis is the timeframe that we intend to cover in future annual reports as well.
Het is de bedoeling dat ook de komende jaarverslagen een dergelijke periode bestrijken.
EnglishWe can no longer afford to cover the above issues with the cloak of charity.
Bovengenoemde zaken mogen we niet langer met de mantel der liefde bedekken.
EnglishThey are sound, and cover transport policy, energy policy and environmental policy.
Het zijn goede lijnen: transportpolitiek, energiepolitiek, milieupolitiek.
EnglishIs there an acceptable political formula to cover all these objectives?
Is er een acceptabele politieke formule om al deze doelstellingen te bestrijken?
EnglishIt is not something that you only cover because you have to cover a great incident.
Het is niet iets dat je alleen maar rapporteert als een grote gebeurtenis.
EnglishBut sometime ago, I discovered that if I cover my left eye, instead what I get is this.
Maar onlangs ontdekte ik dat als ik mijn linkeroog bedek, dit is wat ik krijg.
EnglishAs the front cover of The Economist said this week: Europe is not working!
Zoals deze week op de voorpagina van The Economist te lezen was: Europa werkt niet!
EnglishThat is why we must make it our long-term goal to cover costs through charges.
Daarom moeten wij er op lange termijn naar streven dat de vergoedingen de kosten dekken.
EnglishThe directive is not intended to cover the patenting of pure computer programs.
De richtlijn is niet gericht op de mogelijke octrooiering van pure computerprogrammatuur.