EN

covenant {zelfstandig naamwoord}

volume_up
covenant (ook: concordat, treaty)
Has China perhaps ratified the UN Covenant on Political and Civil Rights?
Heeft China soms het VN-verdrag inzake politieke rechten en burgerrechten geratificeerd?
Vietnam has signed the 1996 International Covenant on Civil and Political Rights, which was sponsored by the United Nations.
Dit terwijl Vietnam de Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de Verenigde Naties van 1996 heeft ondertekend.
Secondly, we call upon the National People ’ s Congress to finally ratify the International Covenant on Civil and Political Rights.
Ten tweede roepen we het Nationale Volkscongres op het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten te ratificeren.
covenant (ook: contract, treaty)

Voorbeeldzinnen voor "covenant" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishHas China perhaps ratified the UN Covenant on Political and Civil Rights?
Heeft China soms het VN-verdrag inzake politieke rechten en burgerrechten geratificeerd?
EnglishWhat does the type of covenant we are looking at mean for firms here?
Wat betekent het model van convenanten in dit geval voor de bedrijven?
EnglishI should like to finish off with a remark about the content of the covenant itself.
Tot slot een opmerking over de inhoud van het convenant zelf.
EnglishIn those days, there was a covenant involving industry and the municipality on building in a sustainable manner.
Er bestond indertijd een convenant met het bedrijfsleven en de gemeente over duurzaam bouwen.
EnglishTake the packaging covenant, for example.
EnglishVietnam has signed the 1996 International Covenant on Civil and Political Rights, which was sponsored by the United Nations.
Dit terwijl Vietnam de Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van de Verenigde Naties van 1996 heeft ondertekend.
EnglishSecondly, we call upon the National People ’ s Congress to finally ratify the International Covenant on Civil and Political Rights.
Ten tweede roepen we het Nationale Volkscongres op het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten te ratificeren.
EnglishThe Russian Federation is one of the signatories of the UN Convention against Torture and of the International Covenant on Civil and Political Rights.
Ook de Russische Federatie heeft de VN-conventie over martelingen en het internationale verdrag over burgerrechten en politieke rechten ondertekend.
EnglishI think that we need to have a sort of covenant or, as Mr Dankert said, an interinstitutional agreement so that everyone knows what the position is in future.
Ik denk dat het nodig is een soort convenant, de heer Dankert noemde het net een interinstitutioneel akkoord, uit te werken, opdat eenieder weet in de toekomst waar hij of zij aan toe is.
EnglishThe International Covenant on Civil and Political Rights and the International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights will continue to apply to Hong Kong.
Het internationaal verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten en het internationaal verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten zullen voor Hongkong van toepassing blijven.
English20 years later, in 1966, the first Article of the UN International Covenant on Civil and Political rights reaffirmed that all peoples have the right to self-determination.
20 jaar later, in 1966, werd in het eerste artikel van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten opnieuw gesteld dat alle volkeren het recht op zelfbeschikking hebben.
EnglishThe Commission also takes the view that the provisions of the International Covenant on Civil and Political Rights and the UN Convention against Torture apply to Guantánamo Bay.
De Commissie is ook van mening dat de bepalingen van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en de VN-Conventie tegen marteling van toepassing zijn op Guantanamo Bay.
EnglishAmongst others, it invokes the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, but it does not respect them.
Ze beroept zich onder meer op de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948 en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten... maar eerbiedigt die niet.

Synoniemen (Engels) voor "covenant":

covenant