EN

concurrence {zelfstandig naamwoord}

volume_up
I shall conclude by stating my satisfaction at the degree of concurrence that exists between us on many of the key topics at the heart of this issue.
Ter afsluiting wil ik zeggen dat ik tevreden ben over de mate van overeenstemming die er tussen ons bestaat over veel van de belangrijke onderwerpen die de kern van dit vraagstuk vormen.

Voorbeeldzinnen voor "concurrence" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

EnglishI find myself in concurrence with the points that the honourable Member raises.
Ik ben het eens met wat de afgevaardigde heeft gezegd.
EnglishWe all know that the concurrence of the entry into force of the Amsterdam Treaty and the end of your parliamentary term may pose certain problems.
Wij weten allemaal dat het samenvallen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam en het einde van uw zittingsperiode een aantal problemen kan opleveren.
EnglishI shall conclude by stating my satisfaction at the degree of concurrence that exists between us on many of the key topics at the heart of this issue.
Ter afsluiting wil ik zeggen dat ik tevreden ben over de mate van overeenstemming die er tussen ons bestaat over veel van de belangrijke onderwerpen die de kern van dit vraagstuk vormen.
EnglishThe clear choice that the rapporteur had for that concurrence in the first instance has been invalidated by her subsequent amendment of the original quite categorical formulation.
De heldere keuze die de rapporteur in eerste instantie had voor die samenloop is bij haar nadere amendering in de aanvankelijk grote stelligheid door haar ongedaan gemaakt.

Synoniemen (Engels) voor "concurrence":

concurrence
concurrently
concurrent