"computer software" in het Nederlands

EN

"computer software" - vertaling Nederlands

EN computer software
volume_up
{zelfstandig naamwoord}

1. IT

computer software (ook: software)
The next item is the Commission communication on services in the internal market and the patentability of computer software.
Aan de orde is de mededeling van de Commissie over diensten in de interne markt en de octrooieerbaarheid van software.
Regarding the patentability of computer software, we consider that Parliament ’ s work should be done in the normal way.
Wat de octrooieerbaarheid van software aangaat, denken wij dat het Parlement op de gebruikelijke wijze te werk moet gaan.
The US intends to keep its dominance in computer software, audiovisual software, films and TV.
Amerika is niet van plan zijn leidende positie op het gebied van computersoftware, audiovisuele software, film of televisie te laten varen.

Synoniemen (Engels) voor "computer software":

computer software

Vergelijkbare vertalingen voor "computer software" in Nederlands

computer zelfstandig naamwoord
to compute werkwoord
software zelfstandig naamwoord

Voorbeeldzinnen voor "computer software" in het Nederlands

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

EnglishThe issue at stake here is not only, and not even primarily, patents for computer software.
Het draait vandaag niet alleen, en zelfs niet eens hoofdzakelijk, om octrooien voor computers.
EnglishTED-ster Bill Gates says, "I had an idea: founding the first micro-computer software company."
TED-ster Bill Gates zegt: "Ik had een idee -- het stichten van het eerste micro-computer-softwarebedrijf."
EnglishAnd we spent that time designing interactive prototypes for computer software and testing them with little girls.
In november 1996 richtten we het bedrijf Purple Moon op, een spin-off van Interval Research.
EnglishIn the earliest days of the IT industry and when the first computer software was developed, no one ever thought of patenting it.
Toen de IT-industrie opkwam en de eerste computersoftware werd ontworpen, dacht niemand nog aan octrooien.
EnglishThe consultancy service offered to SMEs must include the free conversion of computer software and of other facilities.
In het kader van de voorlichting moet aan het MKB kosteloze omschakeling op computergebied en andere gebieden worden aangeboden.
EnglishIt is more than doubtful whether it will lead to further substantial price reductions for computer software and the like.
Dat dit nu zal leiden tot verdere substantiële prijsdalingen voor computeronderdelen en dergelijke is toch meer dan twijfelachtig.
EnglishA less high profile exception that is important economically is the right of reverse engineering of computer software.
Een minder in het oog springende uitzondering, die toch heel belangrijk is voor de economie, is het recht van reverse engineering van computersoftware.
EnglishIt is also a crime that American computer manufacturers and software companies install special ID codes in their products.
Het is ook een misdrijf dat Amerikaanse producenten van computers alsmede softwarebedrijven in hun producten specifieke identificatiecodes plaatsen.
EnglishThe models approach requires specialized computer software and highly qualified technical staff to operate it properly.
De modellenbenadering vereist gespecialiseerde computersoftware en hooggekwalificeerd technisch personeel om een en ander naar behoren te doen functioneren.
EnglishIf we do not want to lose our competitive edge in the field of computer software technology, we need to change this legal situation.
Wij moeten verandering brengen in deze rechtstoestand, als wij onze concurrentiepositie op het gebied van computersoftwaretechnologie willen behouden.
EnglishA key point, to which I - speaking on behalf of the Committee on Research - attach particular importance is improving patent protection for computer software.
Een ander belangrijk aspect dat ik namens de commissie onderzoek wil benadrukken is de verbetering van de octrooieerbaarheid van computerprogramma's.